Rechtszaken

Posted on

Tot slot is er door de heren Numan en Valster in 2008 nog een zaak bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank van Haarlem aangespannen en heeft er in januari 2009 nog behandeling bij de Raad van State plaatsgevonden van een door hen ingediend beroepschrift. Helaas zijn zij door beide rechtscolleges afgeserveerd.