BUURT IN VERZET TEGEN SOCIALE WONINGBOUW BLOEMENDAAL (Haarlems Dagblad)

Posted on

BLOEMENDAAL – Er is een hoop opwinding ontstaan onder inwoners van Bloemendaal over de door de gemeente aangewezen locaties voor sociale woningbouw.

Inwoners Bloemendaal niet blij met bouwlocaties

In de commissie grondgebied van afgelopen dinsdag meldden zich bewoners uit Bennebroek en Bloemendaal die bezwaar maken tegen de komst van sociale woningbouw in hun dorp.

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article28733338.ece/Buurt-in-verzet-tegen-sociale-woningbouw-Bloemendaal_ 3/10

Sommigen verzetten zich tegen het verdwijnen van groen of vinden dat de woningen onevenredig over de vijf dorpen van de gemeente verdeeld zijn. Anderen willen geen sociale huurwoningen tussen hun koophuizen.

In Bloemendaal is een tekort aan sociale huurwoningen. Reguliere woningzoekenden moeten ongeveer acht jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Het college heeft onlangs een inventarisatie gemaakt van kleine locaties waar sociale woningbouw mogelijk is. De locaties: op de plek van de voormalige peuterspeelzaal aan het Bispinckpark in Bloemendaal, het grasveld hoek Blekersveld-Westelijke randweg in Overveen, de speeltuin Duinweide aan de DekenZondaglaan in Vogelenzang, het grasveld Anemonenplein in Bennebroek, en het parkeerterrein Van Lieroppark in Bennebroek. Volgens de gemeente kunnen op die vijf locaties totaal tussen de 50 tot 100 woningen worden gebouwd.

Rot geschrokken

Maar het verzet is groot. De bewoners van het Anemonenplein in Bennebroek zijn zich ’rot geschrokken’,

aldus een vertegenwoordiger van de buurt. Op het grasveld op de hoek met de Zwarteweg wil de gemeente negen appartementen neerzetten. Volgens de gemeente gaat het om ’een stukje kijkgroen, dat geen recreatieve functie heeft’. De buurt is het daar volstrekt niet mee eens. Het is belangrijk om hier en daar groen over te houden in plaats van alles vol te bouwen, vindt de buurt. ,,Dit is te gek voor woorden.’’

Ook Dorpsraad Bennebroek verzet zich tegen de aangewezen locaties. Het parkeerterrein aan het Van Lieroppark wordt intensief gebruikt en dat zal alleen maar toenemen als de woningen op de plaats van het oude gemeentehuis klaar zijn, schat de Dorpsraad in.

Bovendien voldoet Bennebroek ruimschoots aan de behoefte aan sociale woningbouw met name door de komst van tientallen appartementen op Park Vogelenzang, menen bewoners.

Ook vinden zij dat elk dorp van de gemeente evenredig moet worden belast. ,,In Aerdenhout is geen enkele locatie aangewezen. Terwijl daar heel veel kijkgroen is.’’ Ook hadden sommige bewoners geen brief van de gemeente ontvangen en moesten het nieuws uit de krant vernemen.

Omwonenden van het Bispinckpark in Bloemendaal zijn eveneens niet blij met de mogelijke komst van een aantal sociale huurwoningen op de plek van de voormalige kinderopvang aldaar. De locatie is volgens hen te klein, waardoor de bouw een grote belasting voor omwonenden met zich mee zal brengen. Een van de bewoners wil eerst een gedegen onderzoek zien naar waar er behoefte is aan sociale woningbouw.

Bovendien is de buurt tegen sociale huurwoningen midden in een omgeving met dure koophuizen. ,,Dit zal niet alleen een enorme impact hebben op de aantrekkelijkheid van onze woning, maar ook een zeer negatieve invloed hebben op de waarde ervan.’’ Ook het verdwijnen van het groen, ’het laatste stukje van het voormalige Bispinckpark’, zint de buurt niet.