SOCIALE WONINGBOUW OP DE GROENSTROOK

Posted on

Het college heeft uit haar eigen grondbezit vijf locaties geselecteerd waar woningcorporaties sociale huurwoningen kunnen bouwen. In totaal kunnen woningcorporaties op deze vijf locaties tussen de 50 en 100 woningen bouwen. De eerste woningen kunnen er in 2022 staan. De gemeente vraagt nu eerst de corporaties of en hoe ze op het voorstel in kunnen gaan.

Het college van Bloemendaal wil iets doen aan het tekort aan sociale huurwoningen.

Zij wil een flinke bijdrage aan het terugdringen van de bestaande wachtlijsten en het huisvesten van statushouders. Er zijn echter te weinig bouwlocaties beschikbaar waar woningcorporaties nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen.

Het gaat om vijf locaties:

  1. Voormalige peuterspeelzaal, Bispinckpark 44 en 45, Bloemendaal (PDF, 206 kB)
  2. Grasveld hoek Blekersveld/ Westelijke randweg, Overveen (PDF, 261 kB)
  3. Speeltuin Duinweide, Deken Zondaglaan, Vogelenzang (PDF, 174 kB)
  4. Grasveld Anemonenplein, Bennebroek (PDF, 158 kB)
  5. Parkeerterrein Van Lieroppark, Bennebroek (PDF, 194 kB)

De gemeente kijkt in overleg met betrokkenen ook of de bestaande functie van de locaties verplaatst moeten worden of opgeheven.

Doel is dat inwoners sneller een sociale huurwoning vinden

Reguliere woningzoekenden moeten nu al ongeveer 8 jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Bovendien stijgt de vraag naar sociale huurwoningen door de toename van het aantal statushouders, die in de meeste gevallen ook een sociale huurwoning zoeken. Het college wil dat woningzoekenden, ondanks de toegenomen vraag, sneller in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning.

Het college heeft drie criteria gehanteerd:

  1. De grond is eigendom van de gemeente Bloemendaal
  2. Het beleid laat woningbouw toe
  3. Er is ruimte voor minimaal 6 sociale huurwoningen

Op de locaties Vijverpark en Park Vogelenzang komen ook sociale huurwoningen

Als op al deze locaties sociale huurwoningen worden gebouwd, Heeft Bloemendaal er in 2025 150 tot 200 sociale huurwoningen bij.

Vanaf januari 2017 stelt het college per locatie een ruimtelijk kader op

Omwonenden wil zij daar nauw bij betrekken. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken over de exacte plaats van het bouwvlak en de bouwmassa van de nieuwe woningen. Er is pas een woningbouwlocatie als de raad het ruimtelijke kader heeft vastgesteld.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd dat het college samen met de corporaties onderzoekt of er sociale woningbouw bij hen in de buurt kan komen.

Bron: https://www.bloemendaal.nl/actueel/nieuwsbericht/archive/2016/10/article/bloemendaal-zoekt-oplossing-voor-tekort-aan-sociale-huurwoningen-1198.html