commissie vergadering grondgebied

Posted on

Op 16 november vond er een commissievergadering plaats waar het onderwerp sociale woningbouw uitgebreid aan bod is gekomen. Hieruit blijkt dat de gemeenteraad nog behoorlijk verdeeld is op dit onderwerp.

Kijk op  https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2016/16-november/20:00 onder agendapunt 10