Verder correspondentie Openstelling

Posted on

Daarna wordt er door dhr Numan/Valster nog gecorrespondeert met het college met de brieven van 25 maart en 12 juni 2007. Uiteindelijk wordt op de brief van 12 juni 2007 gereageerd  met de mededeling dat een besluit in eerste aanleg niet tot stand gekomen zou zijn en dat het college hiertoe alsnog een besluit zou nemen zodat de commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften zich alsnog over onze zaak zou kunnen buigen. Download hier de brief!