De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
  • Op 16 juni 2022 besluit het College van B&W het advies van de bezwaarschriften commissie te volgen en het plan voor tijdelijke woningen niet door te zetten
 
2005
Brief: aan gemeente mogelijkheid wijziging bestemmingsplan
Brief: aan gemeente mogelijkheid wijziging bestemmingsplan

Op 21 april 2005 wordt door Dhr Numan en Dhr Valster geïnformeerd naar de mogelijkheden van bestemmingswijziging van het terrein en de mogelijkheid tot aankoop van een deel van de grond. Deze brief, noch  de reactie van het college van 19 augustus 2005 hebben we in het dossier.

1999
Brief: Wanneer groenvoorziening wordt gecreëerd
Brief: Wanneer groenvoorziening wordt gecreëerd

In haar brief van 2 maart 1999 wijst Annemarie de Vries erop dat de werkzaamheden van Vermeer nog steeds niet zijn beëindigd, vraagt wanneer dat wel zal gebeuren en op welke termijn het terrein wordt ingericht voor Groenvoorziening, waarbij zij aangeeft er vanuit te gaan dat dit –gelet op de…
lees verder

1998
Antwoord gemeente op brief 27-08-1998
Logo Bloemendaal

Uit het antwoord van het college van B&W van 9 september 1998 blijkt dat het terrein, na het verlaten van aannemer Vermeer in december 1998, definitief zal worden ingericht als opslag van bomen en struiken t.b.v.de sectie Groenvoorziening. Download hier de brief!

Vragen aan gemeente over bestemming grasveld
Vragen aan gemeente over bestemming grasveld

Op 27 augustus 1998 worden er door Annemarie de Vries de eerste vragen gesteld over het perceel grond dat door de gemeente thans wordt betiteld als grasveld gelegen tussen Westelijke Randweg en Blekersveld. Download hier de brief!

1974
1973
1962
1961
1960
1955
1952