Verzoek: Openstelling voor bewoners Bloemendaal

Posted on

Bij brief van 30 augustus 2005 reageren Dhr Numan en Valster op de brief van B en W 19 augustus 2005. Zij stellen uit de beantwoording af te leiden dat het college de bestemming van het terrein (openbaar groen) wil respecteren en continueren. Vervolgens stellen zij vast dat deze bestemming van het terrein niet overeenkomt met het gestelde functie in het geldende bestemmingsplan. Daaraan gekoppeld verzoeken zij het college het terrein te ontwikkelen als openbaar groen en open te stellen voor bewoners van de gemeente Bloemendaal. In deze brief gaan zij ook in op de kwaliteit van de opgeslagen grond en vragen het college hen hierover te informeren. Download hier de brief!

cci17112016_5