Brief: aan gemeente mogelijkheid wijziging bestemmingsplan

Posted on

Op 21 april 2005 wordt door Dhr Numan en Dhr Valster geïnformeerd naar de mogelijkheden van bestemmingswijziging van het terrein en de mogelijkheid tot aankoop van een deel van de grond. Deze brief, noch  de reactie van het college van 19 augustus 2005 hebben we in het dossier.