Reactie gemeente t.a.v. het verzoek om te ontwikkelen

Posted on

Bij brief van 14 oktober 2005 reageert de gemeente. T.a.v. het verzoek om te ontwikkelen tot openbaar groen stelt het college “Wij zijn vooralsnog echter niet voornemens dit terrein overeenkomstig de bestemming te ontwikkelen, mede omdat er geen verplichting bestaat alle mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt ook daadwerkelijk te realiseren.”  Download hier de brief!