Antwoord gemeente op brief 27-08-1998

Posted on

Uit het antwoord van het college van B&W van 9 september 1998 blijkt dat het terrein, na het verlaten van aannemer Vermeer in december 1998, definitief zal worden ingericht als opslag van bomen en struiken t.b.v.de sectie Groenvoorziening. Download hier de brief!

cci17112016_2