Brief: Wanneer groenvoorziening wordt gecreëerd

Posted on

In haar brief van 2 maart 1999 wijst Annemarie de Vries erop dat de werkzaamheden van Vermeer nog steeds niet zijn beëindigd, vraagt wanneer dat wel zal gebeuren en op welke termijn het terrein wordt ingericht voor Groenvoorziening, waarbij zij aangeeft er vanuit te gaan dat dit –gelet op de toezegging in de brief van 9 september – op korte termijn zal gebeuren. In het dossier geen reactie op deze brief. Download hier de brief!

cci17112016_4