Reactie College op verzoek openbaarmaking van Groenstrook Blekersveld

Posted on

Op 27 maart 2006 reageert het college op het verzoek om openbaarmaking van het terrein. Reactie luidt: “Wij zijn, in aansluiting op uw brief, van mening dat het betreffende terrein aan het Blekersveld niet de kwaliteit heeft om het openbaar te maken, zodat het als openbaar groen gebruikt kan worden. Dit betekent dat er eerst werkzaamheden ter verbetering van dit terrein dienen plaats te vinden om het in overeenstemming met de volgens het bestemmingsplan op de gronden liggende bestemming te brengen.” Om vervolgens te verwijzen naar de brief van 14 november 2005 waarin het college heeft laten weten “vooralsnog niet van plan te zijn deze werkzaamheden uit te (laten) voeren.” Download hier de brief!