Logo Haarlemsdagblad

HD: Een torenflat op Blekersveld: een misrekening van de VVD?

bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Op Blekersveld komt mogelijk een torenflat te staan met 120 woningen. Deze verrassende uitkomst is een politieke overwinning voor Hart voor Bloemendaal en een misrekening van de VVD. Over de bouw van de woningen op dit landje naast de Westelijke Randweg is zeker zes jaar gesteggeld. Het aangenomen voorstel Read More …

College van B & W Bloemendaal zet gemeenteraad volledig in zijn hemd.

Raad van State verklaart beroep Stichting Blekersveldgroen gegrond. Maandag 12 maart j.l. heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het door de stichting Blekersveldgroen ingestelde beroep tegen het niet tijdig vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan Blekersveld. Hierbij is het door de stichting ingestelde beroep gegrond verklaard en is Read More …