kiezersbedrog Hart voor Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal Het beloofde een partij te worden die af wilde rekenen met de oude politiek. Haar voorvrouw ging het gevecht aan met de gevestigde orde. Boeken werden geschreven, processen werden gevoerd. Tijdens de laatste verkiezingen werd de inzet van de partij beloond met het behalen van 2 extra zetels. De partij leek ook Read More …

Logo Haarlemsdagblad

HD: Toekomst Blekersveld nog in nevelen gehuld. ’Aan de Westelijke Randweg komen aan de Haarlemse kant nog meer woontorens te staan’

bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere De toekomst van Blekersveld, het landje in Overveen vlak bij de Westelijke Randweg, is nog onzeker. Een zeldzaam drukbezochte commissievergadering dinsdagavond heeft nog geen helderheid gebracht. Er waren zo veel insprekers dat de raadsleden simpelweg niet genoeg tijd hadden om het onderwerp te behandelen. Ze gaven alleen een Read More …

Inspreeknotitie: kleinschalig

Geachte voorzitter, geachte commissieleden, In het raadsvoorstel vaststelling ontwikkelvisie Blekersveld, waarover u vanavond advies moet uitbrengen, komt onze voorkeursvariant niet voor. Zoals u niet zult verbazen is onze voorkeursvariant er één waarin het Blekersveld groen blijft. Bij ons bestaat vertrouwen dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons in hoger beroep in het Read More …

Logo Haarlemsdagblad

HD: Blekersveld Groen weer tegen woningbouw. ’Wat is participatie waard als het college al een besluit heeft genomen?’

bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere De Stichting Blekersveld Groen verzet zich tegen de woningbouw op Blekersveld, het braakliggende landje in Overveen bij de Westelijke Randweg. Woensdag 7 februari is een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen. De gemeente heeft vier varianten bedacht voor de bebouwing van het veld: twee varianten met 80 woningen; een variant voor Read More …

Inloopavond Blekersveld 7 februari 2024

Aan de omwonenden van het Blekersveld Geen enkele zekerheid over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, maar wel 4 varianten voor nieuwbouw. Alle eerder afgegeven bouwvergunningen voor het Blekersveld zijn -na bezwaar van de stichting Blekersveldgroen- ingetrokken. En al 17 maanden is het college van B en W te laf om een besluit te nemen over Read More …

Burgerparticipatie

Beste raadsleden In 2016 neemt de toenmalige raad het besluit om onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw op het Blekersveld te doen. Dit onder de strikte voorwaarde dat “burgerparticipatie vanaf het eerste moment moet plaatsvinden.” (bijgevoegd motie sociale woningbouw 24 november 2016). Over de participatie van 2016 tot 2022 is naar onze mening voldoende gezegd Read More …

PARTICIPATIE WONINGBOUW BLEKERSVELD

De brief  van 6 oktober 2023 over participatie allemaal ontvangen? Na de aankondiging in oktober 2016, dat er mogelijk woningbouw op het Veld zou komen, nu dan de eerste mogelijkheid om als omwonenden echt input te leveren. Wij roepen dan ook op om van deze uitnodiging gebruik te maken. Uitgangspunt voor de participatie is dat Read More …

Logo Bloemendaal

Brief Nieuwbouw Blekersveld

Download hier de brief die de Gemeente Bloemendaal heeft verspreid over de nieuwbouwplannen op het Blekersveld