HD: Inwoner doet aangifte tegen gemeente Bloemendaal wegens illegale bomenkap Blekersveld

Posted on

Bron Haarlemsdagblad

Een inwoner van Overveen heeft aangifte gedaan tegen de gemeente Bloemendaal wegens het illegaal kappen van een aantal bomen op Blekersveld. De gemeente wil op het stuk grond begin volgend jaar dertig tijdelijke woningen neerzetten voor statushouders.

Volgens de indiener van de aangifte heeft de gemeente een economisch delict gepleegd door tussen 19 en 29 oktober zonder kapvergunning te grote bomen te laten omzagen. Een vergunning is niet nodig voor bomen die op 1.30 meter hoogte een diameter hebben tot vijftien centimeter.

Volgens de buurtbewoner zijn de gevelde bomen dikker. Hij heeft bij de aangifte foto’s toegevoegd die zijn gelijk moeten aantonen. Omdat de bomen onderaan de stam zijn afgezaagd, is niet duidelijk hoe dik ze waren op de betreffende hoogte. De stammen werden zoveel mogelijk meteen versnipperd.

Schuifmaat

De gemeente laat in een reactie aan de indiener weten dat geen sprake is van overtreding van de APV. ,,De gemeente heeft dagelijks toezicht gehouden op de uitvoering, waarbij is vastgesteld dat de
 hovenier een schuifmaat bij zich had en deze bij elke boom gebruikte. De handhaver van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft in aanwezigheid van de gemeentelijke toezichthouder bevestigd dat er geen bomen dikker dan 15 centimeter zijn gekapt.’’

Overigens zijn de werkzaamheden op last van de Omgevingsdienst gestopt, nadat de stichting BlekersveldGroen had gevraagd te handhaven. De werkzaamheden zouden in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming. Zo zou er onvoldoende rekening zijn gehouden met de gevolgen voor de leefomgeving van vleermuizen en egels die in dat gebied wonen. Aan het verbod is een dwangsom van 50.000 euro gehangen.