Haarlem105: Gemeente Bloemendaal ontkent (illegale) bomenkap, bewoner doet aangifte

Posted on

In voorbereiding op de bouw van zestig woningen op het terrein Blekersveld in Overveen, zijn in opdracht van de Gemeente Bloemendaal bomen gekapt en vegetatie verwijderd, alleen dit bleek zonder kapvergunning. Op verordening van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) zijn de werkzaamheden gestaakt. De gemeente zegt dat er geen sprake is van bomenkap. Een omwonende heeft aangifte gedaan. 

De zestig woningen die gebouwd worden zijn bedoeld voor tijdelijke/ flexwoningen voor statushouders en voor regulier woningzoekenden. Vanaf volgend voorjaar zou er gestart worden met de bouw.

Welles/ nietes

Het begon op 15 oktober, toen de gemeente Bloemendaal aankondigde het terrein Blekersveld te snoeien ter voorbereiding op de bouw van zestig woningen. Op die manier wilde de gemeente het terrein minder aantrekkelijk maken voor vogels en andere dieren. Omdat het om beperkte snoeiactiviteiten zou gaan was het niet nodig om een ontheffing (kapvergunning) aan te vragen.

Bij het verwijderen van de vegetatie zijn volgens de stichting Blekersveldgroen meer dan 300 bomen met een stambreedte van meer dan tien centimeter omgezaagd en daarvoor is een kapvergunning nodig. De gemeente Bloemendaal reageert dat zij alleen vegetatie hebben verwijderd: “Er is geen sprake van bomenkap. Er zijn reguliere snoei- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.”

Stilgelegd

Eenmaal gestart met de snoeiwerkzaamheden, diende de Stichting Blekersveldgroen op 26 oktober een handhavingsverzoek in met als gevolg dat er op verordening van de OD HNH de werkzaamheden zijn stilgelegd. Hiervoor deed de stichting een beroep op de Wet Natuur Bescherming (WNB). Volgens die wet mag er niet zomaar gesnoeid worden in het leefgebied van beschermde diersoorten, in dit geval gaat het om het leefgebied van de vleermuis en deze is beschermd.

Volgens plan

Volgens een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal gaat alles volgens plan door: “De voorbereidende werkzaamheden betreffen onderhouds- en snoeiwerkzaamheden, die juist zijn ingezet vanuit de zorgplicht voor de natuur. De omgevingsdienst wil zeker weten of hier geen sprake is van een belangrijk gebied voor vleermuizen. Diverse ecologen hebben aangegeven dat vleermuizen, die overal leven in de gemeente Bloemendaal, niet afhankelijk zijn van Blekersveld. Daar wordt nu op verzoek nader onderzoek naar gedaan. In afwachting van de bevestiging hiervan blijft het ontwikkelingsproces volgens planning doorgang vinden.”

Aangifte

De laatste ontwikkeling is dat een omwonende op 8 november aangifte tegen de gemeente Bloemendaal heeft gedaan. Deze persoon beschuldigt de gemeente Bloemendaal van illegale bomenkap en vernieling van bewijsmateriaal. Volgens de aangifte is er enorme boosheid over het gebrek aan respect voor de natuur, gebrek aan respect voor de eigen burgers en het feit dat er totaal geen respect voor de wet is getoond. “Er kan gesteld worden dat er totaal geen vertrouwen meer is in de wethouders die zich met deze zaak bezig houden, zijnde Mevr. De Roy van Zuidewijn-Rive (CDA) en dhr. Henk Wijhuisen (D66).”

Voorlopig is het nog even wachten op de uitslag van het onderzoek van de OD NHN. Tot die tijd is de bomenkap gestaakt totdat uit inspectie blijkt wat het effect is op het leefterrein van de vleermuizen die er wonen. Besluit de gemeente de werkzaamheden weer op te pakken, dan hangt de gemeente een dwangsom van 50.000 euro boven het hoofd.

Desondanks staat er in de aangifte dat de gemeente na het stilleggen van de werkzaamheden een aanvraag heeft gedaan voor ontheffing om 190 bomen te kappen. De gemeente heeft volgens de omwonende de aanvraag weer ingetrokken.

Aan de slag

Een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal laat op 4 november weten dat ze binnenkort weer aan de slag kunnen: “De omgevingsdienst vraagt in haar besluit onder andere om na te gaan in hoeverre locatie Blekersveld een belangrijk gebied is voor vleermuizen. Dat daarmee reguliere snoeiwerkzaamheden zijn stopgezet is opmerkelijk en de gemeente is daarover in overleg met de omgevingsdienst. Wij verwachten dat de werkzaamheden binnenkort hervat zullen worden.”