‘Reflectie op het verslag van de raadplegingen van 28 oktober 2020’

Posted on

Geachte raadsleden,

Hierbij een reflectie van ons bestuur op het verslag van de raadplegingen van 28 oktober 2020 inzake tijdelijke woningbouw op het Blekersveld

Het verslag van 28 oktober 2020 van de online raadplegingen over de invulling van tijdelijke woningbouw voor statushouders op het Blekersveld suggereert dat het een groot succes was. Veel bewoners uit de buurt -zo lezen wij- zouden hierbij hun inbreng hebben gehad. Er waren wel 600 uitnodigingen voor de online participatiesessie uitgegaan!

Vreemd denk je dan, het aantal verzonden uitnodigingen staat in schril contrast met het aantal dat voor de informatieavond over het besluit van 17 augustus 2020 tot aanwijzing van het Blekersveld als locatie voor tijdelijke huisvesting is uitgegaan. Die werd immers alleen verzonden aan de bewoners van het Blekersveld en de omwonenden aan de Dompvloedslaan.

Was het niet de stichting Blekersveldgroen die de bewoners  van de wijk tussen Julianalaan en Dompvloedslaan over de plannen
van de gemeente heeft moeten informeren!

Zijn ook de bewoners van de kernen Bloemendaal, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek in de gelegenheid gesteld hun inbreng op het project te hebben. En ook de bewoners rondom de eerder aangewezen -en weer afgevallen locaties- Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1.  Het is natuurlijk ook voor hen van uitermate groot belang dat de statushouders goed terecht komen!

Een uitgebreid verslag. Alles straalt een succes moment voor de gemeente (lees wethouders) uit. Overigens uit niets in het verslag blijkt of die ook daadwerkelijk online waren. Niet belangrijk genoeg waarschijnlijk!

Alle sprekers vanuit gemeentezijde worden met naam en toenaam genoemd. Apart is het dan wel dat de namen van de deelnemende “bewoners” niet worden vermeld. Zelfs wordt geen melding gedaan van het aantal bewoners dat deelnam. Het zal wel uit privacy oogpunt zijn denk je dan eerst nog. Zeshonderd uitnodigingen, normaal zou zijn dat daar minimaal een derde hierop zou hebben gereflecteerd!

Maar hadden de stichting Blekersveldgroen en de Tuindersvereniging Buytentwist niet aangegeven niet aan de sessies deel te willen nemen. Had hun argumentatie hiervoor niet iets te maken met de (on)betrouwbaarheid van de gemeente Bloemendaal. Toch maar even de buurt in en navragen wie er daadwerkelijk met de sessies heeft meegedaan. Als er in het verslag gesproken wordt over bewoners kan het toch niet anders zijn dan dat het gaat over de bewoners van het Blekersveld. Daar staan maar 44 woningen, dus klusje van niks.
En wat blijkt………………  je had het eigenlijk wel van te voren kunnen invullen……. slecht één bewoner van het Blekersveld heeft aan de sessie meegedaan. En die liet ons nog weten dat zij bij te kritische vragen werd weggedrukt. Participatie met weer een eenzijdige gemeentelijke benadering dus.

Weer een school voorbeeld van de “transparantie” in besluitvorming van de gemeente Bloemendaal. Gemeente Bloemendaal, geef openheid
van zaken. Geen tricks en trucs. Eerlijk duurt het langst toch.

Wethouder Mevr. De Roy van Zuidewijn-Rive (CDA) enWethouder dhr. Henk Wijhuisen (D66). die € 400.000,– communicatiebudget werpt echt zijn vruchten af!!!! Of hebben zij er niets mee te maken en is het toch onze Burgervader die dit budget bestiert?

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Gert Valster, secretaris