Besluit: opleggen last onder dwangsom en bevestiging stillegging werkzaamheden Wet natuurbescherming, project Blekersveld

Posted on

Download hier het besluit tot opleggen last onder dwangsom  en stillegging van de werkzaamheden wet natuurbescherming project Blekersveld naar aanleiding van ons verzoek op handhaving aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Dit besluit bevestigt eens te meer, dat de Gemeente Bloemendaal moedwillig trucs en tricks bezigt om haar bewoners buiten spel te zetten en dit gedrag moet stoppen! Zo ga je niet met Bloemendalers en de Bloemendaalse flora en fauna om!