Gemeente Bloemendaal kapt illegaal een natuurgebied kaal ! Omwonenden woedend !

Posted on

De burgers van Overveen , een dorp in Bloemendaal,  zijn WOEDEND op de gemeente !

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275321/gemeente-bloemendaal-op-vingers-getikt-rooien-blekersveld-per-direct-stilgelegd

Een nieuwe episode in het wanbestuur van de gemeente Bloemendaal is het deze week kaalkappen van een stuk natuur voor woningbouw

  • ZONDER dat er een goedgekeurd besluit is of woningbouw kan en mag (?),
  • ZONDER kapvergunning,
  • ZONDER degelijk ecologisch onderzoek en uiteraard
  • ZONDER enig draagvlak onder de burgers van Overveen.

Deze zinloze vernieling van de natuur moest gisteren abrupt stoppen van de Omgevingsdienst Noord Holland op last van een enorme dwangsom ! De zware graafmachines en kapmachines die ingezet zijn in het kader van het “snoeien” werden gebruikt voor het omkappen en uit de grond trekken van bomen met diameters die de legale 10cm ver overschrijden en dat in een gebied waar beschermde diersoorten leven ! Leugens van de gemeente over  dat er “gedegen ecologisch onderzoek” had plaatsgevonden werden dan ook niet geaccepteerd door de Omgevingsdienst. (details over deze op initiatief van de gemeente in elkaar geflanste rapporten van “ecologisch onderzoek” en “bodemonderzoek” zijn te vinden op de website van Blekersveld Groen https://blekersveldgroen.nl

Dit slechte toneelstuk van de gemeente is voor mij begonnen met een “informatie avond” 26 augustus 2020 van de gemeente dat er een “besluit” was genomen om woningbouw te realiseren in het stuk natuur op het Blekersveld… (?) .  Het zou gaan om 60 nieuwe sociale woningen om 40 statushouders op te vangen (28-30 woningen) en de rest voor urgentie houders. De opgetrommelde bewoners en omwonenden waren niet geïnformeerd door de gemeente over dit “besluit” en ook niet over deze info avond maar dankzij een flyer actie van stichting “Blekersveld Groen” toch in grote getale naar het gemeentehuis gekomen  ….

Misleiding , leugens en nog meer leugens ….

Er bleek dat er helemaal nog geen “besluit” goedgekeurd was door de gemeente ?  …. Alhoewel de Wethouders Susanne de Roy van Zuydewijn en Henk Wijkhuisen bij hoog en laag beweerden van wel – maar dit bleek later een klinkklare leugen. Vervolgens zou het om een goed onderbouwd plan gaan … maar beide wethouders konden geen antwoorden geven op praktische vragen als “hoeveel gaat dit kosten ?”  Extra hoge kosten zijn te verwachten want het is bekend dat het voor woningbouw ongeschikte, zwaar vervuilde grond betreft.  Hoe vervuild  is tot op heden nog steeds niet bekend…..  Bovendien zou een verdubbeling van de wijk ook gevaar opleveren voor de verkeerssituatie die nu al gevaarlijk is op het punt Dompvloedslaan / W. de Zwijgerlaan met 2 lagere scholen en al het kinderfietsverkeer. De naastgelegen Randweg maakt het niet mogelijk om dit goedkoop op te lossen… Hier was ook niet over nagedacht en er werd gevraagd aan de zaal of zij misschien goede ideeën hadden ? (en let op want het wordt later nóg gekker in dit toneelstuk !)

Een sociale woningbouwwijk verdubbelen en 40 Statushouders bij elkaar zetten in een wijk die nu al vol staat met 90% sociale woningen ?

Alle rapporten van gemeenten, van woningbouwcorporaties en wetenschappelijke instellingen adviseren om dit NIET te doen om gettovorming te voorkomen. Susanne uit Amsterdam en Henk uit Velsen zagen het probleem niet?

Vragen uit de zaal over welk profiel deze statushouders hebben ? Niet bekend.  Een meneer in de zaal die ervaring heeft met getraumatiseerde mensen uit oorlogsgebieden vertelde vervolgens dat dit een reëel potentieel gevaar oplevert voor de omgeving … 2 lagere scholen ? Die vraag werd door Susanne doorgegeven aan de meneer van vluchtelingenwerk die was uitgenodigd. Hij legde uit dat het inderdaad voor integratie beter is om dit soort mensen te spreiden in kleinere kernen dan om ze te clusteren. Hij stelde wel dat de statushouders 2 jaar lang een begeleiding zouden krijgen om trauma’s te verwerken … Bij de vraag op wat er na die 2 jaar zou gebeuren werden de schouders opgehaald…..dit werd niet echt als een geruststelling ervaren.

Vragen waarom de Gemeente bewoners en omwonenden niet geïnformeerd heeft over de plannen en een participatie traject is ingegaan ?

Allerlei gemompelde zinnen kwamen er uit de wethouders maar geen enkel afdoende antwoord. Duidelijk werd wel dat ze geen behoefte hadden aan inspraak van de burgers .

Conclusie: de locatie Blekersveld is totaal niet geschikt voor dit (ondoordachte) plan van de wethouders en er werd dan ook gevraagd waarom er geen andere locatie (-s i.v.m. spreiding ! ) zijn aangewezen? Als eerdere locaties waren “Zomerzorglaan” , “Westelijke Randweg” en “parkeerterrein naast het gemeentehuis”  aangewezen en was  “Blekersveld” al afgevallen i.v.m. bovenstaande logische argumenten.

Let op nu wordt het nog veel gekker …Hier begon het gekronkel van vooral wethoudster Susanne de Roy van Zuydewijn erg vreemde vormen aan te nemen en probeerde ze door een hooghartige , belerende toon aan te slaan de zaal te bespelen ….

Zomerzorglaan – dit zou niet kunnen ivm “beloftes” aan de omwonenden dat er geen woningbouw zou plaatsvinden (?) Deze afspraak is nergens terug te vinden op papier en ook niet logisch want op deze locatie ligt al een infrastructuur om woningen zo aan te sluiten. Geen extra kosten voor infra, je hoeft geen natuur te vernietigen, aansluitingswegen liggen er al en dit is niet in een gebied al overvol met sociale woningbouw, dus….. ???.

Later is als extra argument gevonden dat dit gebied naast de cricket club Bloemendaal ligt en dat rondvliegende cricketballen heel gevaarlijk zijn. Dat kun je getraumatiseerde statushouders uit oorlogsgebieden niet aan doen (zie ook info hieromtrent op de facebook pagina van Zelfstandig Bloemendaal) . https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Zelfstandig-Bloemendaal-109830613928615/

Maarrrrr er was wel zwart op wit een belofte per brief door de Gemeente gedaan d.d. 29 April 2020 aan de bewoners van Blekersveld dat deze locatie afgevallen was voor deze woningbouw  …. En is de ene niet-op-schrift gestelde belofte meer waard dan de andere die zwart op wit staat ? Bovendien was er bij de Zomerzorglaan wel een participatie traject geweest maar bij Blekersveld niet ….De zaal werd nu heel boos na dit onzinnige verhaal van de wethoudster…

Parkeerterrein naast gemeentehuis ?- dit was niet onderzocht want daar was geen tijd voor geweest (?) . Parkeerterrein en omliggend terrein is groot en leeg en alle ambtenaren werken tegenwoordig thuis – zie ook het filmpje op de facebook pagina van Zelfstandig Bloemendaal

https://www.facebook.com/watch/?v=1000095327169322

Westelijke Randweg leek als enige een goede reden te hebben om geen goede locatie te zijn (?) i.v.m. de aanwezigheid van een transformatorhuis …. Hier werden geen details bekend gemaakt over hoe en waarom en dit namen we dus maar aan  als “waarheid” alhoewel …. ?

3 mogelijke locaties en volgens de wethoudster was er nu geen tijd* meer om dingen te onderzoeken en moest het dus wel Blekersveld worden als locatie (?)…

*Geen tijd – in 3 jaar tijd is het niet gelukt om een goed plan te maken en nu dreigt de Provincie de regie te nemen als er geen goed plan is voor het einde van dit jaar 2020,  dus de wethouders zijn bang voor hun baan. In een reactie van de fractie van Groen Links is bevestigd dat het puur door tijdsgebrek zo snel gepland moest gaan worden. Later bleek dat ook Richard Kruijswijk van Groen Links van de wethouders allerlei onjuiste informatie had gekregen. Nu de waarheid naar boven is gekomen kijkt hij nu ook heel wat kritischer naar deze kwestie.

VVD heeft ondertussen al gemeld dat via goed samenwerken met woningcorporaties die 40 statushouders best in bestaande woningen gespreid kunnen worden geplaatst maar dat kost iets meer tijd dan de 2 maanden tot 31 Dec 2020. Dus als er uitstel komt van de provincie is dit gewoon haalbaar.

De conclusie van de aanwezigen in de zaal was duidelijk :Door bestuurlijk geklungel veroorzaakte tijdsdruk is geen reden dat het gemeentebestuur probeert om plannen door te drukken zonder draagvlak van de bewoners.  Deze op irrationele gronden genomen “besluiten” gaan met zekerheid problemen opleveren ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid in Overveen en gaan bovendien enorme kosten met zich mee brengen. Dit moet terug naar de tekentafel  !!

Nog gekker ?

Dit hele slechte toneelstuk is begonnen met een door de gemeente niet geagendeerde Gemeentelijke vergadering op 30 Juni j.l. waarvan ook geen duidelijke notulen zijn verschenen. Gek genoeg zijn de uitkomsten van dit overleg volgens de wethouders totaal anders dan de aanwezige raadsleden beweren ?

Het raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal is bijzonder boos dat de wethouders zich niet houden aan de afspraken en heeft zware kritiek geuit via verschillende media.  Ze heeft vorige week een brief gekregen ondertekend door Burgemeester en Wethouders dat ze haar persoonlijke (!) facebook pagina niet meer mag gebruiken want dat vinden B&W niet goed (?) – dit heeft Marielys Roos uiteraard gelijk op haar persoonlijke facebook pagina gemeld!  Een fantastische stukje getiteld “Noord Korea achter de duinen” https://www.facebook.com/HartvoorBloemendaal/posts/3411456345574429 

Andere pogingen om kritiek de kop in te drukken …. Vele…..

  • Stichting Blekersveld Groen is toegang geweigerd bij de 2e informatie avond alhoewel ze officieel aangemeld waren en de zaal nog lang niet “vol” zat. Gemeente zei eerst dat ze niet op de lijst stonden alhoewel de betreffende heren zichzelf op de lijst zagen staan met een speciale aantekening erbij. Vervolgens beweerde de gemeente dat ze een fout hadden gemaakt en excuses hebben aangeboden voor deze fout maar ook dat is weer gelogen want excuses zijn nooit gegeven.
  • Ondanks aandringen van de oppositie partijen is geweigerd om dit punt te agenderen tijdens vervolgvergaderingen en de oppositie is letterlijk de mond gesnoerd.
  • Hoe zet je de oppositie buitenspel ? Er werd later een vergadering aangekondigd door burgemeester en wethouders met 15 punten waaronder deze bebouwing en die mocht maximaal 12 minuten duren (50 seconden per onderwerp).
  • Vorige week donderdagavond 16 oktober is aangekondigd om maandag 19 oktober gewoon alvast te beginnen  om Blekersveld te “snoeien” – lees “kaalslaan” zodat alle beesten verdwijnen. Dit gebeurt zonder dat er een officieel besluit genomen is. Omdat er geen besluit is genomen kan er geen bezwaar door omwonenden worden aangetekend. Burgers staan dus buitenspel en logisch dat die nu helemaal razend zijn geworden op het gemeente bestuur.

Nog veel gekker ? De Wethouder Henk Wijkhuisen noemde vorige week dat er al een contract is afgesloten met een  partij die de woningen op Blekersveld gaat bouwen …. Hier werden de raadsleden volkomen door overvallen want hier is totaal geen bespreking over geweest – al jokt Henk dat het al wel bekend is,  maar wil hij niet zeggen met wie ??  facebook pagina van Zelfstandig Bloemendaal maakt ook weer korte metten met deze leugens …  https://www.facebook.com/watch/?v=2866141733630629

Er schoot mij opeens door het hoofd dat ik een paar jaar eerder bij een gemeentelijke vergadering was geweest en dat het mij opviel dat de dhr. Paul Vreke, bestuurder van de Woningbouw Corporatie Brederode door een aantal raadsleden behoorlijk geknuffeld werd. Hij was zeer populair en kreeg zelfs een uitgebreid platform en veel tijd om uit te leggen dat hij het liefst heel veel sociale woningen wil neerzetten in Bloemendaal (logisch want dat is zijn business dus dat snap ik).

Maar zó corrupt zal het toch niet zijn in Bloemendaal dat Henk en Susanne stiekem al een deal hebben gesloten met Paul  ….?

 

[Afzender bekend bij de redactie]