NHNieuws: Gemeente Bloemendaal op vingers getikt, rooien Blekersveld per direct stilgelegd

Posted on

Bron NH nieuws

OVERVEEN – De gemeente Bloemendaal heeft het rooien van het Blekersveld in Overveen per direct stil moeten leggen. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dreigt met een dwangsom als de gemeente doorgaat. De Omgevingsdienst reageert daarmee op een handhavingsverzoek van omwonenden, die zeggen dat het Blekersveld een belangrijk gebied is voor vleermuizen. 

NH Nieuws
NH Nieuws

Opeens zwegen de kettingzagen, dinsdagmiddag om 14.00 uur. Een uur later was al het zware materieel weg en ging het hek rond Blekersveld op slot. Dat was het gevolg van een handhavingsverzoek van de stichting Blekersveld Groen, die een tip kreeg dat het stuk natuur een foerageergebied van vleermuizen is. Daarop greep de Omgevingsdienst in. De gemeente zou daar van tevoren geen onderzoek naar hebben gedaan en beroept zich op de Wet op de Natuurbescherming.

Stijn de Geus van Blekersveld Groen noemt dit een nieuwe fout van de gemeente in een langlopend proces. Volgens hem is de gemeente te gehaast te werk gegaan om het veld bouwrijp te gaan maken voor de bouw van tijdelijke woningen, onder meer voor statushouders.

Tranentrekkend

De Geus zegt dat er op het veld veel schade is aangericht. Hij noemt de snoeiwerkzaamheden een kaalslag die niet meer is te herstellen. “Er is met veel materieel schade aangericht. Het is tranentrekkend wat hier is aangericht. Een dame van de Egelopvang liep hier met tranen in de ogen rond.”

Blekersveld Groen wil dat de gemeente eerst een afgerond plan voor Blekersveld maakt, zodat de stichting ertegen in beroep kan gaan. Nu is Bloemendaal al aan de slag gegaan met de plannen voor het veld door te gaan snoeien. De Geus: “Ik hoop dat de gemeente bij zinnen komt en dat de politiek ingrijpt.”

Blunder van gemeente

GroenLinks-fractievoorzitter Richard Kruijswijk noemt het op Twitter ‘een blunder’ van de gemeente dat er geen goed voorwerk zou zijn gedaan. Hart voor Bloemendaal spreekt op Facebook van ‘een blamage’.

De VVD heeft de gemeente vorige week al opgeroepen niet met de laat aangekondigde snoeiwerkzaamheden te beginnen. De gemeente zou eerst moeten proberen draagvlak voor de bouwplannen te krijgen bij de politiek en in de buurt.

In een reactie stelt de gemeente dat er een zogenaamde ‘quickscan’ is gedaan en dat er geen bedreigende situatie is voor vleermuizen. Bloemendaal blijft volhouden dat ze juist alle flora- en faunaregels volgt. “Onze aandacht en zorg gaan volledig uit naar de planten en dieren op die locatie en de zorgvuldige omgang daarmee. De snoeiwerkzaamheden daar zijn juist ingezet op dit moment om te zorgen dat dieren een goed onderkomen vinden of goed worden opgevangen, zoals egels voordat zij in winterslaap gaan. Verder betreft het hier snoeien van planten die niet vergunningplichtig zijn.”

Zorgplicht

Of de gemeente haar boekje te buiten is gegaan, kan nog niet gezegd worden, meent Bloemendaal. De gemeente zegt wel dat ze zo snel voort wil gaan met het snoeien en rooien van Blekersveld.

“Afgelopen dinsdag zijn wij gebeld door de handhaver van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en zijn de werkzaamheden stilgelegd. Tot nu toe hebben wij geen rapportage ontvangen en zijn wij niet geïnformeerd over de precieze aanleiding van het stilleggen van de werkzaamheden. Ook weten wij nog niets van een dwangsom of hoe het verder gaat. Uit het oogpunt van zorgplicht die er is vanuit de Wet op Natuurbescherming is het van groot belang dat wij de snoeiwerkzaamheden zo snel mogelijk kunnen hervatten met als doel om de dieren die eventueel op locatie Blekersveld leven een goed en veilig onderkomen te bieden.”