HD: Snoeiwerkzaamheden Blekersveld op last van omgevingsdienst stilgelegd

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad

De snoeiwerkzaamheden op Blekerveld zijn op last van de omgevingsdienst stilgelegd.

Dat is gebeurd, nadat de stichting Blekersveld Groen de omgevingsdienst maandag had gevraagd te handhaven. De werkzaamheden zouden in strijd zijn met de Wet op Natuurbescherming. Zo zou er onvoldoende rekening gehouden zijn met de gevolgen voor de leefomgeving van de vleermuizen die in dat gebied wonen. Ook zouden er bomen zijn gekapt die gezien hun omvang niet zonder vergunning gekapt hadden mogen worden. Daarop zijn de werkzaamheden dinsdag stilgelegd.

Volgens een woordvoerder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, dat over dit type handhavingsverzoeken gaat, heeft de gemeente daar voor de start van de werkzaamheden onvoldoende onderzoek gedaan naar het effect van de werkzaamheden op de natuur.

De omgevingsdienst heeft ook een dwangsom onder last opgelegd aan de gemeente zou die toch doorgaan met de werkzaamheden. Hoe hoog het bedrag van die dwangsom is wilde de woordvoerder niet zeggen, voordat de gemeente daarvan op de hoogte is gesteld.

Bloemendaal ontkent in een eerste reactie dat er onzorgvuldig is gehandeld. ,,De gemeente Bloemendaal heeft zowel voorafgaand als ook tijdens de snoeiwerkzaamheden op Blekersveld, in alle zorgvuldigheid en in voortdurend overleg met ecologen, de flora en fauna regels in acht genomen.” Uit onderzoek van ecologen zou juist zijn gebleken dat het snoeien niet schadelijk zijn voor de vleermuizen.

De gemeente stelt juist nu het werk te willen uitvoeren, zodat de dieren die op Blekersveld leven nog een veilig onderkomen kunnen vinden voor hun winterslaap. Daarom hoopt de gemeente zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. De werkzaamheden startten vorige week maandag tot groot ongenoegen van veel omwonenden.

Blekersveld is door het college van B en W aangewezen als locatie voor de tijdelijke huisvesting van statushouders die op woonruimte in de gemeente wachten. Op termijn wil een meerderheid van de raad op het terrein permanente woningen bouwen.