Haarlem105: Gemeente Bloemendaal legt bomenkap Blekerveld stil

Posted on

Bron; Haarlem105

De gemeente Bloemendaal is afgelopen dinsdag gestopt met het kappen van bomen en het snoeien van struiken en bosjes op het terrein Blekersveld. Dat meldt de Stichting Blekersveldgroen. Het kappen en snoeien waren voorbereidingen op de bouw van in totaal zestig woningen op het veld, vanaf het komende voorjaar.

De gemeente moest het werk dinsdag per direct stilleggen op last van een dwangsom, aldus de stichting. “Dinsdagmiddag om 14.00 uur zwegen ineens de zaagmachines. Om 15.00 uur was al het zwaar materieel van het veld verwijderd en ging het hek hermetisch op slot. Ook woensdag bleef het stil op het veld.”

“De gemeente heeft onherstelbare schade aangericht” 

Blekersveldgroen had afgelopen maandag een handhavingsverzoek ingediend, waarin men een beroep deed op de Wet Natuurbescherming. Het doel was de gemeente te laten ophouden met de ‘kaalslag’ van het terrein, aldus de stichting. Dat doel is dus vooralsnog bereikt. “We zijn blij dat de kap is stilgelegd, maar de schade aan de natuur vinden we verschrikkelijk”, reageert Stijn de Geus van Blekersveldgroen tegenover Haarlem105. “De gemeente is anderhalve week tekeer gegaan met zware machines. Er is onherstelbare schade aangericht.”

Volgens de stichting heeft de gemeente inmiddels bomen gekapt waarvoor geen kapvergunning was afgegeven. Omgevingsdienst IJmond zou dit hebben bevestigd. De gekapte bomen hadden een stamdoorsnede van vijftien centimeter. Alleen bomen met een doorsnede van tien centimeter mocht de gemeente omverhalen, omdat Blekersveld is aangewezen als ‘foerageergebied’ voor vleermuizen, een terrein waar de dieren voedsel kunnen vinden.

“Het ecologische rapport voldoet niet aan de eisen”

Verder stelt de Omgevingsdienst, volgens Blekersveldgroen, dat de gemeente geen zogenoemde ‘quickscan’ op het terrein heeft uitgevoerd, volgens de methode die in de Wet Natuurbescherming beschreven staat. De gemeente heeft wel een rapportage laten opstellen door Groot Eco Advies, maar die zou niet aan de eisen van de wet voldoen.

De gemeente Bloemendaal liet eerder weten bij het snoeien en kappen een ecoloog te betrekken, zodat alle werkzaamheden ‘zorgvuldig’ konden worden uitgevoerd, ‘met respect voor flora en fauna’. In het ecologische rapport, dat de gemeente heeft laten maken, staat dat er geen beschermde diersoorten leven op Blekersveld, aldus de gemeente. Vleermuizen zijn echter wél beschermde dieren.

Klap in het gezicht

De gemeente Bloemendaal kondigde op 15 oktober aan het groen op Blekersveld vanaf 19 oktober te gaan snoeien, om het gebied op deze manier minder aantrekkelijk te maken voor vogels en andere dieren. Daarnaast zou de gemeente een kapvergunning aanvragen voor bomen. Blekersveldgroen noemde het plan van de gemeente om te gaan snoeien en kappen eerder ‘een klap in het gezicht’.

Trucjes

De bedoeling is dat er in het voorjaar van 2021 op Blekersveld zogenoemde ‘flexwoningen’ gebouwd worden, onder andere voor statushouders. Maar de gemeente heeft nog geen goedkeuring voor het woningbouwplan, zegt De Geus. “Woningbouwplannen moeten aan wet- en regelgeving voldoen. De gemeente doorloopt niet de juiste procedures. Ze bedienen zich van trucjes. Het plan is in tweeën geknipt: eerst dertig huizen en dan nog eens dertig huizen. Een vergunningstraject voor dertig woningen is heel anders dan een traject voor zestig woningen. Wat de gemeente doet is strijdig met allerlei woonvisies en welstandsnota’s.”

Statushouders 

Blekersveldgroen zegt vooral tegen woningbouw op Blekersveld te zijn. Maar de stichting vindt het ook geen goed idee om veertig statushouders bij elkaar te plaatsen in dertig nieuw te bouwen woningen. “Het concentreren van dat soort sociale groepen heeft negatieve effecten op de leefbaarheid in de wijk. Dat wordt door woningbouwverenigingen onderstreept. We hebben al statushouders in de buurt en we zijn prima in staat om dat te doen, maar veertig man, dat gaat niet op een normale manier lukken.”

Zwaar vervuild 

Daar komt bij dat de grond van Blekersveld zwaar vervuild is, zegt De Geus. “Het was vroeger een vuilstortplaats. Er is een verkennend bodemonderzoek geweest en daarna nog een ander bodemonderzoek. Dit laatste onderzoek is niet afdoende uitgevoerd. De gemeente maakt fout op fout. Op deze grond mag je echt geen mensen laten wonen.”