Omgevingsdienst legt rooi van Blekersveld stil

Posted on

Maandagochtend heeft het bestuur van stichting Blekersveldgroen een handhavingsverzoek ingediend conform de Wet natuurbescherming, om de gemeente Bloemendaal te laten stoppen met de kaalslag van het Blekersveld.

Dinsdagmiddag om 14:00 zwegen ineens de zaagmachines. Om 15:00 was al het zwaar materieel van het veld verwijderd en ging het hek hermetisch op slot. Ook woensdag bleef het stil op het veld.

Een belletje naar de handhavers van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord leert ons dat:

  • Het werk per direct is stilgelegd op last van een dwangsom;
  • Gelet op het feit dat het gebied is aangemerkt als foerageergebied voor vleermuizen, de vergunningloze kap van bomen beperkt had moeten worden tot bomen met een stamdoorsnede van maximaal 10 centimeter. (Nu is er onherstelbaar gekapt op 15 centimeter)
  • Een quickscan conform de methodiek Wet natuurbescherming ontbreekt; De in opdracht van de gemeente opgestelde rapportage van Groot Eco Advies voldoet niet aan deze eisen.

De zoveelste fout van de wethouders De Roy van Zuidewijn en Wijkhuizen in dit toch al gemankeerde proces.

Liet laatstgenoemde niet in het Haarlemsdagblad van 25 augustus 2020 optekenen: “Als wij slinkse manieren zouden toepassen dan zouden we bij wijze van spreken morgen onze biezen kunnen pakken”? Wellicht is dit een moment om hieraan nu uitvoering te geven.