Bloemendaalse wethouders spreken zich uit over Blekersveld: ’Statushouders huisvesten is onze plicht’

Posted on

Bron Haarlems dagblad

In Overveen komen sociale huurwoningen op een terrein grenzend aan het Blekersveld en de Westelijke Randweg. ,,We willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar we hebben uiteraard geen toverstafje’’, zegt wethouder Henk Wijkhuisen (D66). Met collega-wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn (CDA) geeft hij voorafgaand aan de informatieavond tekst en uitleg. De woorden ’democratisch’ en ’zorgvuldig’ vallen regelmatig.

De bewoners van het Blekersveld – aan de Dompvloedslaan – zijn in rep en roer. Zij willen géén bebouwing op het groenstrookje naast hun huizen en hebben zich verenigd in de ’Stichting Blekersveldgroen’. Het gebied is echter eigendom van de gemeente en de raad heeft bepaald dat daar gebouwd kan gaan worden. ,,Met een lange en en korte procedure’’, legt Susanne De Roy van Zuidewijn uit. De korte procedure is nodig omdat de gemeente de plicht heeft statushouders te huisvesten. Dus komen er eerst – vóór het eind van dit jaar – dertig tijdelijke woningen waarin veertig ’nieuwe Bloemendalers’ een plek krijgen. Daarnaast krijgen dertig andere woningzoekenden daar uiteindelijk permanente huisvesting. Wijkhuisen: ,,Maar nogmaals, de raad heeft dus beslist dat op dat terrein minimaal een derde sociale woningbouw moet gaan komen. Dat is democratisch gegaan.’’

Dus het protest van de omwonenden die de groenstrook willen behouden heeft eigenlijk geen zin meer? En die zijn van plan een rechtszaak tegen de gemeente te beginnen. Wijkhuisen: ,,Dat mag in onze democratie. Ik geloof heilig in de rechtspraak en de rechtstaat. Maar het is juist onze bedoeling de partijen nader tot elkaar te brengen.’’ Ondertussen wordt op korte termijn onderzoek gedaan naar bodemsanering, omdat het verontreinigde grond betreft. De tijdelijke woningen zullen niet ogen als containers, maar meer als ’tiny houses’ met goede geluidsisolatie, verzekert Wijkhuisen.

Goodwill

De Roy van Zuidewijn legt uit dat ook de omwonenden van landgoed Dennenheuvel – waar eerst statushouders tijdelijk waren gevestigd – grote bezwaren hadden, maar dat daar een kanteling plaatsvond en uiteindelijk ’goodwill’ ontstond. Er was voortdurend overleg met COA en Vluchtelingenwerk. ,,Veel Bloemendalers hebben geholpen met taalondersteuning en het bijeenbrengen van een inboedel voor de bewoners.’’

Ze vervolgt: ,,Door te kiezen voor gemengde bewoning hopen we dat die integratie ook op Blekersveld gaat plaatsvinden. Maar we hebben te maken met een tijdsklem. Voor het eind van dit jaar zouden we de doelstelling van huisvesting voor de statushouders – waar we ons democratisch aan hebben verplicht – moeten hebben bereikt. We hopen dat ze zich welkom gaan voelen en dat hun komst een verlevendiging van het woongebied betekent.’’

De omwonenden krijgen woensdagavond in de burgerzaal van het gemeentehuis de kans om vragen te stellen en hun zegje te doen. Vanwege de coronamaatregelen mogen er 45 personen aanwezig zijn. Een livestream is niet mogelijk, maar op maandagavond 7 september wordt een tweede bewonersavond gehouden.

Voorzitter Stijn de Geus en secretaris Gert Valster van Blekersveldgroen hebben een flyer verspreid waarin wordt gesuggereerd dat de gemeente ’juridische trucjes’ zou toepassen om de zin door te drijven. Die stelling wuift Henk Wijkhuisen van tafel. ,,Als wij slinkse manieren zouden toepassen, dan zouden we bij wijze van spreken morgen onze biezen kunnen pakken.’’