Antwoord openbaar ministerie op brief 6 juni 2021

Download HIER het antwoord van het Openbaar ministerie op onze brief van 6 juni 2021  Hierin geeft het Openbaar Miniterie aan de aangifte niet verder in behandeling te nemen. We beraden ons op verdere stappen

Logo Bloemendaal

advies bezwaarschriftencommissie

Geachte mevrouw, Op 6 juli 2021 heeft de bezwaarschriftencommissie uw bezwaar behandeld tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van vier gemeentelijke esdoorns op het Blekersveld te Overveen ter hoogte van huisnummers 8 en 9. In deze mail ontvangt u informatie over de verdere voortgang van de procedure. De commissie Read More …

Bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van de gedane aangifte tegen het overtreden van de gemeente Bloemendaal van de APV

Parket Officier van Justitie Noord-Holland Postbus 601 2003 RP Haarlem Betreft zaak met uw kenmerk PL1100-2021052603-1. Overveen, 6 juni 2021 Edelachtbare heer, vrouwe, Hierbij maakt het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van de gedane aangifte tegen het overtreden van de gemeente Bloemendaal van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het Read More …

Reactie Politie op Aangifte Illegale Kap

Onderstaande brief ontving Stichting Blekersveldgroen van de politie naar aanleiding van de aangifte van illegale bomenkap van 4 kerngezonde esdoorns naast het speeltuintje op het Blekersveld. Inmiddels is bezwaar aangetekend bij de Officier van Justitie Noord-Holland.  

Renovatie speeltuintje Blekersveld

Zoals eerder al aangegeven tijdens de inspreeksessie bij de commissie grondgebied van de Gemeente Bloemendaal is het volgens het participatieplan juist bij de renovaties van speeltuintjes een goede zaak om de omwonenden daar bij te betrekken. Vreemd dat dit dan niet is gedaan bij het speeltuintje van het Blekersveld? Nee het past in het gedrag Read More …

Logo Haarlemsdagblad

HD: Bloemendaalse buurt blijft kwaad om bomenkap. ’Wethouder liegt als hij zegt dat dit vanwege een onveilige situatie noodzakelijk was’

Bron Haarlemsdagblad De bewoners van Blekersveld Groen in Bloemendaal blijven kwaad op wethouder Henk Wijkhuisen dat er vier esdoorns zijn gekapt bij het speelpleintje. Bewoner Stijn de Geus van de Stichting Blekersveld Groen windt er geen doekjes om. ,,De wethouder maakt gebruik van een leugen.’’ Half maart werden de vier bomen gekapt, volgens wethouder Wijkhuisen Read More …

Kappen ten behoeve van de veiligheid

Een vervolg op het eerdere artikel waar de onnodige kap van 4 Esdoorns op het speeltuintje bij Blekersveld aan de orde werd gesteld Wethouder Henk Wijkhuisen stelt echter dat de kap noodzakelijk was door een ’onveilige situatie’. .’’  zo valt te lezen in het Haarlemsdagblad. Nu heeft de Stichting Blekersveldgroen, met een WOB-verzoek het veiligheidsrapport Read More …

inspreeknotitie commissie Grondgebied

Inspreken Commissie Grondgebied   Geachte raadsleden,   Graag wil ik u nog even wijzen op het continu duperen en negeren van de bewoners en omwonenden van het Blekersveld. Neem nu het gevalletje illegale kap van 4 kerngezonde gemeentelijke esdoorns, om het speeltuintje van het Blekersveld. De gemeente lijkt het juiste pad te doorlopen, door eerst Read More …