De wet van Murphy of gewoon dommigheid

Posted on

Per toeval kwamen wij er achter dat door of namens het college door de firma Jan Snel twee aanvragen omgevingsvergunning waren gedaan met betrekking tot bouw op het Blekersveld. Respectievelijk ingediend op 9 juli 2021 en 21 juli 2021. Per toeval omdat het college even was “vergeten” deze aanvragen bekend te maken.
Op 31 augustus 2021 verzochten wij het college om deze aanvragen omgevingsvergunning ons per ommegaande toe te sturen. Na een herhaald verzoek en een rappel werd ons per brief van
4 oktober 2021 medegedeeld dat de behandeling van beide dossiers nog niet was afgerond en dat het dus niet mogelijk was om de omgevingsvergunningen toe te sturen, omdat “er nog geen omgevingsvergunning is afgegeven”.

Omdat ons verzoek er één betrof voor toezending van de aanvragen omgevingsvergunning, hebben wij maar even contact opgenomen met de behandelend ambtenaar. Deze wist ons te melden dat de gemeente Bloemendaal aanvragen omgevingsvergunning nooit toestuurt. Als we de inhoud van de aanvraag tot ons wilden nemen dienden wij hiertoe een afspraak te maken.

Wij hebben dat dan ook maar braaf gedaan. Hedenochtend 9:00 uur was deze afspraak. Echter tot onze grote ergernis blijken de aanvragen niet in papieren versie te overleggen te zijn. Voorts blijkt dat de aanvraag voor de 30 tijdelijke woningen niet via het digitale systeem te benaderen is. Of ze ons maar willen bellen als de stukken gevonden zijn? En dat gebeurt. Om 10:30 kunnen we ons weer bij de balie melden.

Wat een heisa in een gemeente die er prat op gaat, iedere maal weer te melden communicatie en participatie met haar burgers héél belangrijk te vinden.