Herhaald Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

 

Onderwerp: Herhaald Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

  1. omgevingsvergunning bouw- woonrijp maken Blekersveld;
  2. omgevingsvergunning bouw 30 flexwoningen Blekersveld.

Overveen, 3 september 2021

Geacht college,

Bij brief van 31 augustus hebben wij u verzocht om de onder het onderwerp genoemde stukken aan ons ter beschikking te stellen. Inmiddels hebben we uit de publicatie op Overheid.nl begrepen dat er nog niet op de aanvraag omgevingsvergunning 30 tijdelijke flexwoningen op het Blekersveld was beslist. Niet duidelijk is of dit ook geldt voor de omgevingsvergunning bouw- en woonrijp maken Blekersveld.
Teneinde misverstanden te voorkomen doen wij hierbij een herhaald verzoek tot ter beschikkingstelling van de genoemde vergunningen

Graag zien wij beide vergunningen -met eventuele daarbij behorende bescheiden- per ommegaande tegemoet.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveld Groen

Gert Valster, secretaris