Hoe moeilijk kan het zijn!!!!

Posted on

Dat de gemeente Bloemendaal het lastig vindt (wettelijk) verplichte procedures te volgen, weten we.
De kap van de Esdoorns in het speeltuintje Blekersveld is daar een mooi voorbeeld van. In de kapvergunning meld je prominent dat er een mogelijkheid is om 6 weken bezwaar aan te tekenen.
In je APV neem je op dat gedurende die bezwaartermijn niet tot kap mag worden overgegaan.
En wat doe je dan? Dan kap je binnen die termijn van 6 weken.
Als de zaak dan voorkomt bij de bezwaarschriftencommissie laat je weten dat er abusievelijk een verkeerd voorbeeld (template) is gebruikt bij de opstelling van de vergunning. Een voorbeeld waarin wel wordt gewezen op de mogelijkheid van indienen van bezwaar.
Met zo’n onzin verhaal moet je als burger eens bij de gemeente Bloemendaal aankomen!!. Maar de eerstverantwoordelijk wethouder komt er mee weg, gesteund door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

En dan wordt er op 9 juli 2021–natuurlijk in de vakantieperiode- een omgevingsvergunning voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld aangevraagd. Daar maak je dan trots melding van in de paragraaf actueel onder het Project Huisvesting Statushouders. Blijkt dat de vermelde datum niet 9, maar 22 juli moest zijn. En dan nog mooier, wordt je door de boze buitenwereld erop gewezen dat je geen uitvoering hebt gegeven aan de wettelijke plicht om de aanvraag bekend te maken. Dan probeer je als  eerstverantwoordelijk wethouder leuk te doen en meld je in de commissie dat er “even vergeten is op de knop te drukken”. Consequentie: Alsnog publiceren en zes weken wachten alvorens je kan beslissen de vergunning te verlenen.

Oooooh ja, waar staat in de besluitenlijsten van B&W dat zij een besluit hebben genomen over de aanvraag omgevingsvergunning. Wij hebben het besluit niet kunnen vinden!

Het wachten is op de volgende blunder!!!!!!