HD: Hakken in het zand voor woningen op Blekersveld in Overveen. Emoties lopen op bewonersavond hoog op

Posted on

Bron Haarlemsdagblad

Een informatieavond over het aangepaste bouwplan voor Blekersveld heeft de omwonenden en de gemeente niet nader tot elkaar gebracht. De buurt zet de hakken in het zand tegen het plan daar eerst dertig en later zestig woningen neer te zetten.

Architect Wouter Zaaijer en landschapsarchitect Martine van Vliet gaven op het gemeentehuis uitleg over het nieuwe, compacte bouwplan, waarmee volgens de architect aan eerdere kritiek uit de buurt tegemoet is gekomen. De woningen, drie blokken voor een-, twee- en driepersoonshuishoudens worden twee hoog en liggen in het noorden van Blekersveld. Later komen daar twee bouwblokken bij van nog eens dertig woningen.

Het bouwplan is al definitief, aan de inrichting van het groen rondom de nieuwe woningen kan nog volop worden gesleuteld. Landschapsarchitect Van Vliet vertelde dat er wordt gedacht aan groene gevels voor de nieuwbouw.

In het gemeentehuis waren ongeveer dertig omwonenden en enkele direct belanghebbenden: bewoners van landgoed Dennenheuvel die na de bouw in deze woningen zullen trekken. De nieuwe huizen zijn zowel voor statushouders als voor andere woningzoekenden bestemd.

Het plan ligt vanaf de start slecht bij de buurtbewoners, waardoor de emoties woensdagavond soms hoog opliepen. Rode draad van de kritiek is dat er niet met de omwonenden is gecommuniceerd. De buurt wil Blekersveld groen houden zonder bebouwing, en er is twijfel of mensen wel gelukkig kunnen worden in woningen van 25 vierkante meter. Omwonende Mandy de Geus heeft het over ’valse beloftes van de gemeente die niets deelt’. Buurtbewoner Justus van Loon voelt zich’ in de kou gezet door de gemeente’.

Ook zijn er zorgen over de verkeerssituatie die met scholen in de buurt nu al gevaarlijk is. Volgens de architect komt er een aparte toegang naar de nieuwe woningen, maar er is geen verkeerskundig onderzoek gedaan.

Er is nooit draagvlak geweest voor dit plan, erkent ook wethouder Henk Wijkhuisen die zegt dat hij slechts uitvoert wat de gemeenteraad hem opdraagt. Indertijd is met elf tegen acht stemmen in de raad voor woningbouw gestemd.

Voor Gert Valster, van de Stichting Blekersveld Groen, is dat reden om een definitief besluit met alle mogelijke juridische middelen te vertragen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De VVD, met vijf zetels het grootst in Bloemendaal, is al tegen.

Of dat gaat lukken, is de vraag. B en W hopen dat voorjaar 2022 al met de bouw wordt begonnen.