Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Onderwerp: Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

  1. omgevingsvergunning bouw- woonrijp maken Blekersveld;
  2. omgevingsvergunning bouw 30 flexwoningen Blekersveld.

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van de memo van 25 augustus 2021 inzake de stand van zaken huisvesting statushouders. Deze memo is geagendeerd voor de vergadering van de commissie grondgebied van 31 augustus 2021. Hierin lezen wij dat op 22 juli 2021 beide in het onderwerp genoemde vergunningen zijn aangevraagd. Graag zien wij beide aanvragen -met eventuele daarbij behorende bescheiden- per ommegaande tegemoet.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveld Groen

Gert Valster, secretaris