HD: Archeologie zit bouw op Blekersveld in Bloemendaal mogelijk dwars

Posted on1 Comment

Bron: Haarlemsdagblad / Arthur de Mijttenaere

 

Het bouwen van eerst dertig en later mogelijk tachtig woningen op Blekersveld in Bloemendaal gaat niet van een leien dakje. Omwonenden – verenigd in de Stichting Blekersveld Groen – roepen op om besluiten over de bebouwing tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 uit te stellen. Zodat er ook nog aanvullend archeologisch onderzoek kan plaatsvinden.

De stichting Blekersveld Groen, met als voorzitter Stijn de Geus, gruwt van de bebouwing van het groene stukje dat nu de natuurlijke buffer vormt tussen de Westelijke Randweg en de woningen van Blekersveld. Het college van B en W wil er in totaal zestig woningen neerzetten, onder meer om statushouders te huisvesten.

Lage verwachtingen

Het oudheidkundige onderzoek, uitgevoerd door Archeologisch Adviesbureau Raap, is mogelijk ook reden voor uitstel. Zo’n 130 meter ten noordwesten van het terrein zijn resten van een graf uit de Bronstijd aangetroffen. Raap concludeert weliswaar dat de archeologische verwachtingen voor het bouwgebied ’laag’ zijn, maar adviseert toch een vervolgonderzoek. Een toekomstig ’proefsleuvenonderzoek’ kan meer duidelijkheid bieden of de bodem inderdaad archeologisch waardevolle vondsten bevat. Het besluit of dat vervolgonderzoek er komt, aldus de archeologen, is aan het college van B en W.

De mogelijk archeologische waarde van het gebied komt Stichting Blekersveld Groen goed uit. Die trekt alle middelen uit de kast om te strijden tegen de woningbouw, bijvoorbeeld door bezwaar aan te tekenen tegen het saneringsplan, door te wijzen op een ’nalatigheid’ bij de omgevingsvergunning en door samen met de Bomenridders te protesteren tegen de kap van bomen. Ook heeft de Omgevingsdienst gekeken of er vleermuizen en marterachtigen op Blekersveld zijn, maar de resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekendgemaakt.

Preses De Geus verwacht dat alle bezwaren, plus het mogelijke archeologische onderzoek, de bouw zullen vertragen. Hij roept daarom in een brief, die bij veel Bloemendalers in de bus is gedaan, op tot bezinning bij het college, voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen.

In de bewonersbrief staat: ’Wij verwachten voor de verkiezingen van 2022 geen onomkeerbare stappen in de bouwplannen op het Blekersveld. Dit geeft Bloemendalers de mogelijkheid om hun politieke vertegenwoordigers af te rekenen op hun standpunt’. Dinsdagavond stelden de VVD, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal in de commissie Grondgebied dat zij de bewoners van Blekersveld steunen.

Voor het college van B en W is de bebouwing van Blekersveld echter van groot belang, omdat de woningnood in de groene gemeente hoog is. Er komen onder anderen statushouders te wonen. Zij verblijven nu tijdelijk in het vroegere klooster Euphrasia op landgoed Dennenheuvel, maar dit oude en afgeschreven klooster gaat volgend jaar tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.

Informatieavond

Op woensdag 8 september is er een informatieavond over de bouwplannen op het gemeentehuis van Bloemendaal. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via flexwonen@bloemendaal.nl

1 thought on “HD: Archeologie zit bouw op Blekersveld in Bloemendaal mogelijk dwars”