Wie is ook alweer verantwoordelijk voor al dit geklungel?

Posted on

Even de feiten op een rij bij twee aanvragen omgevingsvergunning die zouden moeten leiden tot tijdelijke nieuwbouw op het Blekersveld.

  • Op 9 juli 2021 wordt door of namens het college een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld gedaan.

Kwalijk dat als aanduiding van de bouwlocatie wordt gemeld “tegenover Blekersveld nummer 35”, want dat betekent bouw op de nu als parkeerplaatsen bestemde ruimte op het “woonerf Blekersveld”.

Sneu dat vergeten is om de aanvraag bekend te maken in de daarvoor wettelijk aangewezen media.

Jammer dat in de memo van 31 augustus 2021, waarmee het college de raadscommissieleden grondgebied over de voortgang van de bouw ïnformeert, gemeld wordt dat de aanvraag op
22 juli 2021 is gedaan in plaats van op 9 juli.

  • Op 22 juli 2021 wordt door of namens het college een aanvraag omgevingsvergunning bouwrijpmaken Blekersveld aangevraagd.GeenStijl: Joehoe @Volkskrant. Waarom rectificeren jullie nepnieuws van Bert Wagendorp over Turken niet?

Teleurstellend dat zij ook deze aanvraag is vergeten te publiceren in de daarvoor bestemde media.

  • Op 2 september 2021 publiceert het college alsnog de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van de 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld.

Ellendig dat de locatieaanduiding niet is gerectificeerd.

  • Op 13 september 2021 wordt door of namens het college bekendgemaakt dat de beslistermijn van de aangevraagde omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen met 6 weken wordt verlengd.

Deerniswekkend en geldverslindend dat dit niet gelijktijdig met de bekendmaking van2 september 2021 is gedaan

  • Op 22 september 2021 wordt door of namens het college alsnog de aanvraag omgevingsvergunning bouwrijp maken Blekersveld gepubliceerd.

Erg dat de toch al foute aanduiding van de bouwlocatie, gemeld als “tegenover Blekersveld nummer 35” in deze publicatie de locatie nu wordt omschreven als “tegenover Blekersveld nummer 5”.

  • Op 24 september 2021 wordt door of namens het college bekendgemaakt dat de beslistermijn van de aangevraagde omgevingsvergunning bouwrijp maken Blekersveld met 6 weken wordt verlengd.

Zonde twee aparte publicaties is niet echt kostenbesparend.

Triest dat de locatieaanduiding niet is aangepast.

COLLEGE, BETREURENSWAARDIG, MAAR DAT WORDT TOCH NOGMAALS RECTIFICEREN