Vleermuizenonderzoek

Posted on

Een korte reactie op het gestelde over vleermuizenonderzoek door wethouder Wijkhuisen tijdens de commissievergadering grondgebied van 1 december 2020. Tijdens bovenvermelde vergadering poneerde wethouder Wijkhuisen de stelling dat het door de Omgevingsdienst Noord Holland Noord geëiste vleermuizenonderzoek inmiddels is uitgevoerd.

Vreemd, want vleermuizenonderzoek kan volgens de kenners alleen plaatsvinden in de maanden mei tot en met september. Verder stelt wethouder dat het gebied niet van belang is als foerageergebied van deze zoogdieren. Ook vreemd, immers in de uitgevoerde toetsen Wet natuurbescherming voor zowel locatie Blekersveld als locatie Westelijke Randweg 1 wordt geconstateerd dat de locaties behoren tot het foerageergebied van de Vleer. Nu zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat het realiseren van 1 van de locaties geen invloed heeft op het foerageergebied, maar nu de insteek van het college is om beide locaties te realiseren zal in ieder geval onderzoek worden gedaan naar de cumulatieve consequenties op het foerageergebied. In dat kader zullen wellicht ook de effecten van de bouw van het Bison-Bowlingcomplex aan het Badmintonpad hierbij moeten worden betrokken.

Omdat ook GroenLinks op haar Facebook pagina stelde dat de eis van de Omgevingsdienst “onterecht” zou zijn, hebben wij toch maar even contact opgenomen met deze dienst. De toegezonden tekst van Facebook leverde onderstaande reactie op: Hier klikken