Wat is nou de status van de handhaving?

Posted on

Aan: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bijgaand een facebook bericht van GroenLinks van de gemeente Bloemendaal.

 

In dit bericht wordt de indruk gewekt dat het optreden van de OD NHN, waarbij snoeiwerkzaamheden op het Blekersveld zijn stilgelegd, onterecht heeft plaatsgevonden. Zoals u zult begrijpen verbaast dit ons ten zeerste. Het kan toch niet zo zijn dat, de door de toezichthouders geconstateerde, overtredingen van de Wet natuurbescherming nu ineens als onterecht worden betiteld. Graag zouden wij een reactie op het gestelde door Groenlinks van u ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Gert Valster, secretaris