Participatie plan Statushouders en Urgent Woningzoekende / Blekersveld

Posted on

Gemeente Bloemendaal

t.av. de Raadsleden
griffie@bloemendaal.nl

 

Geachte heer, mevrouw,

Op mijn mail van 10 september jl. heb ik geen antwoord mogen ontvangen. Ik heb hem nog maar eens bijgevoegd.

Ook nu vraag ik u om onderstaande onder aandacht te brengen bij de raadsleden van de Gemeente;

Wij worden uitgenodigd om mee te beslissen over het “wijkje” Blekersveld. Tenminste dat las ik in het artikel in het Haarlems Dagblad; “Buren Blekersveld mogen meebeslissen over wijkje” door Arnold Aarts.

In dit artikel wordt onze Wethouder van de Gemeente Bloemendaal, Susanne de Roy van Zuydewijn (CDA), geïnterviewd. Uit alles blijkt dat onze Wethouder totale minachting heeft voor haar bewoners. “Ze verwacht niet dat de keuze voor deze locatie juridisch gaat worden aangevochten!”

De buurt mag nu, achteraf, participeren over de vorm van de bebouwing en de kleur van de gevel etc. en hoopt daarmee dat de buurt alsnog een “positief gevoel” overhoudt aan het plan. De Gemeente heeft er alles aan gedaan om het plan op een slinkse wijze en zonder enige participatie van de buurtbewoners er doorheen te jagen. We mogen niet mee praten over het bouwen van 60 woningen op het Blekersveld en of dit wel verantwoord is maar wel over de kleur van de gevels. Hoe wereldvreemd kun je zijn.

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij de tijdelijke woningbouw kunnen voorkomen. Er zijn te veel procedurefouten gemaakt door de gemeente. Meepraten doe ik graag maar dan wel met betrouwbare gesprekspartners en met een Gemeente die haar bewoners respecteert. Daar heeft de Gemeente in dit traject niets van laten blijken.

[afzender bekend bij de redactie]