Bezwaar Woningen voor Statushouders en Urgent Woningzoekende / Blekersveld

Posted on

Gemeente Bloemendaal

t.av. de Raadsleden
griffie@bloemendaal.nl

Overveen, 10 september 2020

Geachte Raadsleden,

Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van het voornemen om woningen te bouwen voor 30 statushouders eventueel aangevuld met 30 huurwoningen voor urgent woningzoekende. Wij maken bezwaar tegen dit voornemen!

Allereerst vinden wij de hele gang zaken van de Gemeente Bloemendaal uiterst dubieus. Wij, bewoners van Overveen, zijn geheel niet betrokken bij deze procedure. Het heeft er alle schijn van dat de Gemeente Bloemendaal op slinkse wijze de beslissing erdoor probeert te drammen zonder haar bewoners daarover juist te informeren. De raad bepaalt wordt steeds gezegd. Kan de raad zomaar bepalen zonder haar burgers fatsoenlijk in te lichten en mee te laten denken met zo’n belangrijke beslissing? Dit vechten wij aan.

Wij willen juist geïnformeerd worden, wij willen inspraak en wij willen meedenken om te kijken of dit plan wel haalbaar en verstandig is. Ons grootste bezwaar om het Blekersveld als locatie aan te wijzen is dat dit zorgt voor een enorme concentratie van sociale woningen aangevuld met woningen voor statushouders. U creëert met een dusdanig grote concentratie een probleemwijk. Ook de grote van deze wijk ten opzichte van onze buurt zal te veel impact hebben op de buurt waar wij wonen en zorgt voor een sociale disbalans in onze omgeving. Een slecht en fout plan dus. Als je wilt dat statushouders gaan integreren dien je ze juist te verspreiden over de verschillende kernen van Bloemendaal en niet concentreren op een plek. Het argument dat er niet voldoende kernen zijn is uw probleem. Wij willen een veilige plek om te wonen en waken voor een sociale disbalans die u creëert.

Ik citeer; “Flexibele woningen op ‘plukjes’ plaatsen is te kostbaar”. Een probleemwijk zal uiteindelijk nog veel kostbaarder zijn en voor veel overlast zorgen voor haar bewoners en omgeving. Verder wil ik opmerken dat u spreekt over 30 woningen voor statushouders. Hoe is de samenstelling. Als het allemaal mannen zijn die alleen zijn en die halen vervolgens nog eens hun familie over dan praat je zomaar over 120 bewoners.

Wij willen naast de samenstelling nog meer weten over deze statushouders. Het is een kinderrijk gebied met maar liefst 3 scholen op loopafstand. De ervaring leert dat er veel statushouders zijn die getraumatiseerd zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Wij willen heel graag weten hoe de Gemeente hiermee om wil gaan. Hoe wordt er in het algemeen omgegaan; integratie, opleiding, werk etc. Ik citeer; “Samen met Welzijn Bloemendaal, Vluchtelingenwerk en COA moeten we zorgen voor een goed sociaal vangnet.” Ik lees hieruit niet; gaan wij zorgen. Dat geeft weinig vertrouwen.

Wij wonen in een prachtige gemeente en wij zijn over het algemeen tevreden over onze Gemeente maar hoe u nu omgaat met uw burgers vinden wij onbegrijpelijk. Wij hebben recht op inspraak en niet zo’n farce als 26 augustus jl. want de infoavond zoals u dat noemt had eerst moeten plaatsvinden om vervolgens een inspraakavond te organiseren.

Graag willen wij op korte termijn een reactie ontvangen op dit bezwaar

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

[afzender bekend bij de redactie]