Waar kan ik trots op zijn?

Posted on

Beste Raadleden,

Met lede ogen kijk ik naar wat er de afgelopen maanden zich voltrekt in de gemeente die mij zo aan het hart gaat en waar ik al jaren woon en leef. Een college die openlijk liegt over hoe de situatie echt is, gemaakte beloftes intrekt, burgers tegen elkaar opzet, een ministerie voorliegt en de raad niet voorziet van antwoorden op gestelde vragen. En als klap op de vuurpijl 19 raadsleden die zich als makke lammetjes zand in de ogen laten strooien en daardoor een van hun belangrijkste taken, namelijk het College controleren niet kunnen uitvoeren.
Waar je vroeger met trots op een feestje vertelde dat je in de gemeente Bloemendaal woont, noem ik dat liever niet meer, en kom je met plaatsbepalingen van “in de buurt van Haarlem”, omdat ik keer op keer, mezelf mag verdedigen over de bestuurlijke chaos.
Neem nu de voorgenomen plaatsing van statushouders op het Blekersveld. Waar het CDA nog aangaf dat ze de motie alleen konden steunen als Blekersveld en Tetterode Hal werden geschrapt uit het amendement, is het eerste wat het college roept, na de raadsvergadering dat zij de beslissingen mogen nemen .(terwijl dit in de overwegingen staat en en niet in het besluit) . Ik ben jaren naar school gegaan en werk al jaren ,maar ik heb het nog nimmer meegemaakt dat nadat ik 2 keer teruggestuurd ben omdat ik mijn werk niet goed genoeg had gedaan, ik een carte blanche kreeg voor mijn derde poging. Geef jezelf maar een cijfer, joh!   Maar blijkbaar werken er andere krachten in de politiek . Dat is toch raar? Dit kan ik toch niet uitleggen aan een kind, laat staan aan een volwassenen.
Het college roept dat er tijdsgebrek is, om u tot een snelle keuze te dwingen. Maar ik heb toch een brief van de gemeente ontvangen in oktober 2016, waarin werd aangegeven dat ze begin 2017 zouden starten met de participatie. ….en toen bleef het stil………En nu heeft het college door eigen falen een hoofdpijn dossier opgebouwd, en wordt het zonder enige vorm van participatie door onze strot gedrukt. Ja we mogen nog wel participeren over hoog of smal….lucky us . Hoeveel brieven hebben de bewoners en omwonende van het Blekersveld en de stichting in de afgelopen jaren aan u gestuurd en hoeveel heeft u daadwerkelijk inhoudelijk beantwoord. Er was dus genoeg tijd voor participatie. Maar nu heeft het college al het vertrouwen verspeeld. Ga je nog participeren met een college, die je een brief stuurt met de belofte dat Blekersveld is afgevallen voor statushouders en dan terugkomt op de inhoud daarvan, terwijl datzelfde college een brief stuurt aan de bewoners van Dennenheuvel dat ze mogen blijven zitten. Terwijl die tijd de ruimte had kunnen gegeven om eventueel fatsoenlijk te participeren. Een nooit vindbare brief aan de omwonende dat er nooit meer gebouwd zou worden op de Zomerzorglaan is wel genoeg om te buigen. Bij westelijke Randweg 1 roept het college ineens dat het idee van statushouders mee heeft gespeeld in de participatie met de omwonende, maar ook dat is een pertinente leugen. Wat geeft de bewoners en omwonende het vertrouwen dat je met dit college een behoorlijk en betrouwbaar participatietraject kan doorlopen? Gaat u weer aan tafel met een organisatie die je al meerder malen heeft belazerd?
Statushouders, 40 tegelijkertijd in je achtertuin. Wie zetten we daarnaast, om de integratie te bevorderen? Urgent woningzoekende. Dus eerst 40 statushouders, waar er dus minimaal 20 alleenstaande van zijn, gaan we laten opvangen in de wijk door mensen met een urgentieverklaring.Nou weet ik niet hoe kwistig ze zijn met urgentieverklaringen, maar die worden meestal niet te pas en te onpas uitgedeeld. Deze mensen krijgen een urgentieverklaring omdat er iets aan de hand is, die mensen zitten in de shit, door welke reden dan ook, en die shit willen ze zo snel mogelijk oplossen. Of nou ziekte, scheiding, faillissement of verslaving de oorzaak is, deze mensen staan niet klaar om anderen te helpen. Dat dit de integratie gaat bevorderen is een utopie! Dat is hetzelfde als hopen op het duinplantje met gouden blaadjes die de gemeentekas weer hersteld, Deze mensen willen hun eigen sores oplossen! Dat is een goed recht, maar wie bedenkt het om deze mensen juist bij elkaar te plaatsen en dan met droge ogen tegen u te zeggen: We hebben het probleem opgelost! Nee, je vermenigvuldigt je probleem!
Op de tweede informatieavond zegt de medewerker van vluchtelingen nog duidelijk dat het concentreren van 40 statushouders de integratie niet gaat bevorderen! Alstublieft Blekersveld! Hier heb je ons probleem! Los het maar op.
In de plannen van de VVD zouden statushouders verspreid worden over de woningvoorraad die er is. Nou heeft het Blekersveld 36 sociale huur woningen en zijn er nog 18 op de Dompvloedslaan naast het politiebureau. Dus we hadden als Overveen de komende periode toch ons deel van de opvang van statushouders gekregen. In een bestaande wijk, met bestaande gebruiken en met een goede sociale interactie, is het namelijk goed te doen een aantal statushouders op te vangen. Sterker nog dat heeft het Blekersveld in het verleden al meermaals gedaan. Maar 40 tegelijkertijd dumpen, zorgt een sociale ramp! En de manier waarop dit plan tot stand komt, zorgt ervoor dat  al het draagvlak uit de omgeving is weggeslagen.
Ik heb omdat ik het dossier wil begrijpen de commissievergaderingen en raadsvergaderingen van 2020 terug zitten kijken over het onderwerp statushouders. Dan val je van je stoel. Je gelooft het gewoon niet. 90% van de vragen die worden gesteld aan het college worden niet inhoudelijk beantwoord. De afgelopen twee bewonersavonden over dit onderwerp, exact hetzelfde. Geen antwoorden. En er zaten goede vragen bij, zowel bij de bewonersavonden als bij de commissie- en raadsvergaderingen. Maar u als raadslid vindt het allemaal wel prima. Doe in ieder geval je best om de schijn op te houden, want het is een gênante vertoning. Als u een college moet controleren als raad, dan zou de beantwoording van een vraag toch niet een uitzondering mogen zijn. Eis een fatsoenlijk antwoord op de vragen die u stelt.
Maar als laatste nog even de gemeentelijke schatkist. We steven hard af naar een tekort van tientallen miljoenen euro’s. En dan lijkt het college een juiste Investering om een stuk van 6500 m2 te gaan saneren en deze kosten te gaan verhalen op de toekomstige projectontwikkelaar.  Weer een miljoen uitgeven waarvan je van te voren niet weet, voor wie je al die jaren de bank gaat spelen en of die projectontwikkelaar wel komt en of deze dan aan een project wil beginnen met een dusdanig hoog negatief bedrag. Is het niet wenselijk, of getuigen van goed bestuur om eerst de haalbaarheid goed in kaart te brengen, met participatie voor de permanente bouw, met inachtneming van de wetgeving, met alle ruimtelijke ordening procedures voor dat onze gemeente zijn nek weer in een financiële strop steekt.
Beste raad, ik hoop van ganser harte, dat u de koe bij de horens pakt en zorgt dat ik weer kan vertellen dat ik een trotse inwoonster ben van de gemeente Bloemendaal,  en dat  u een plan bedenkt waar, zowel de statushouders als uw inwoners/kiezers met veel plezier aan meewerken en straks terugdenken. Dit college zijn passanten, wij zitten hier voor de lange leste.
Met vriendelijke groeten,
[Afzender bekend bij redactie]