Blekersveld en het falende college

Posted on

Geachte leden van de raad,

Via deze weg wil ik mijn zorgen en ongenoegen uiten over de uitvoering van het  plan om op Blekersveld tijdelijk woningen te plaatsen met als voornaamste doelstelling de achterstand in te lopen met het huisvesten van statushouders.

Sinds een paar maanden woon ik met veel plezier op de vrijburglaan. Een paar weken geleden ben ik door een flyer van stichting blekersveld er achter gekomen dat het college op een bedenkelijke wijze een project er doorheen probeert te drukken op het blekersveld, waarbij geen enkele rekening wordt/ of is gehouden met de omwonende en de wettelijk voorgeschreven te volgen procedures.

Ik ben zelf naar een informatieavond (participatie zoals het college dit noemt ) geweest, en er is die avond, op de meer dan 50 vragen die er waren van de bewoners, geen enkel antwoord gekomen. De zorgen zijn daardoor in de buurt alleen maar groter geworden. Daarbij zei het college dat de avond in het leven is geroepen om het college de input te geven, omdat ze zelf geen idee hadden hoe ze zaken zoals de verkeersveiligheid en parkeren aan moesten vliegen.

Het is bijna bizar te noemen hoe dit college deze plannen probeert door te voeren zonder echt onderzoek te doen naar hoe ze dit plan kunnen laten slagen. Opvallend is ook dat het juridisch gezien kraakt aan alle kanten.  Er is een pagina’s dik dossier bijgehouden met tal van procedurefouten en veel leugens.

Maar wat mij nog het meest opvalt, en waardoor de zorgen in de buurt nog groter zijn geworden, is dat op de tweede informatieavond door iemand van stichting vluchtelingenwerk heeft toegegeven dat het niet wenselijk is deze statushouders op 1 plek te centreren. Het college verkoopt dan het project dennenheuvel als heel succesvol en dat daar geen problemen zijn. Van direct omwonende hoor ik hele ander verhalen. Er schijnen daar veel incidenten te zijn en dit wordt bewust onder de pet gehouden.

 

Ik voel me als inwoner van Overveen in mijn hemd gezet, en maak me zorgen over mijn kinderen en vriendin en hun veiligheid. Deze zorgen zijn alleen maar groter aan het worden door een college dat deze casus op een zeer ondoordachte manier aan het doorvoeren is. Het is tenenkrommend amateuristisch.

 

In een paar maanden statushouders plaatsen????? Er kan op geen enkele vraag antwoord gegeven, zelfs op de simpelste vragen niet?????

Mijn woongenot verandert in zorgen, en mijn tijd die ik graag besteed aan mijn gezin, die wordt binnenkort opgeslokt in een toekomstige gerechtelijke procedure. Want zo wordt gesteld door het college we gaan dit juridisch uitvechten en dan zien we het allemaal wel, maar we gaan lekker door met onze (ondoordachte) plannen.

De aanpak van het college heeft zeer polariserend gewerkt, en dit komt de sfeer in de buurt niet ten goede, een zeer onwenselijk situatie waarin ruim 40 statushouders moet gaan integreren in een buurtje met boze bewoners die behandeld zijn door het college als tweederangs burgers.

Waarom deze statushouders op een hoop worden gegooid in een buurtje met sociale woningbouw, een woonwagenkamp, twee basisscholen om de hoek, zonder uitvalswegen, aan de randweg, op zwaar vervuilde grond, een zeer drukke verkeerssituatie, zonder een echt doordacht plan, met daarbij een geringe kans van slagen, en dit ook nog wordt afgeraden door vluchtelingenwerk, het is mij geheel onduidelijk.

Ik wil graag gezegd hebben dat ik niet tegen statushouders ben, maar de manier hoe dit wordt opgetuigd kan echt niet. De buurtbewoners worden met hun rug tegen de muur gezet door het college in dit zeer gevoelig dossier. Dan moet je als bewoner nog eens heel voorzichtig zijn om hier iets van te vinden….. Voor de statushouders zelf en de bewoners is dit geen wenselijk oplossing en manier van aanpak. Daarbij zijn meerdere gespecialiseerde advocaten geraadpleegd om te kijken naar de juridische kant van deze casus, en deze zeggen allemaal dat het juridisch kraakt en piept aan alle kanten.

Tegen alle regels en alle adviezen in, gaat het college verder met een project dat gedoemd is om te mislukken (juridisch gezien en qua integratie doelstelling) en buitenproportioneel veel geld gaat kosten, voor de sanering alleen al? En dat moet afgerond zijn allemaal voor het einde voor het jaar ????

Het kan toch niet zijn dat dit het plan is van de raad? Althans zo wordt het gesteld door het college op de informatieavonden. De raad wil dit. Daar moet je zijn, wij voeren alleen maar uit…….

In mijn ogen kan het bijna niet anders dat het college wordt teruggefloten nu het nog kan, en dat er een oplossing komt die wel uitvoerbaar is. Die zijn er namelijk zeker.

Zoals beschreven in het amendement welke de raad heeft aangenomen moet het college verder gaan met het onderzoeken van het permanent bouw op blekersveld en de daarbij behorende participatie starten. Dat is een heel ander traject dan nu zonder het informeren van de buurt, zonder een doordacht plan, zonder juridische haalbaarheid, voor misschien wel een miljoen saneren zonder de garantie dat er überhaupt gebouwd mag worden, en zonder de input/participatie van de omwonende,  tijdelijk woningen neer te kwakken in een paar maanden tijd. En wel even zien hoe het dan afloopt……..

Bizar….

Graag verneem ik uw  reactie.
[Afzender bekend bij redactie]