Blekersveld in Bloemendaal gesnoeid voor bouw van tijdelijke woningen voor statushouders

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad

Op Blekersveld starten komende maandag snoeiwerkzaamheden. Door het snoeien krijgen dieren de gelegenheid zichzelf in veiligheid te brengen voordat de bouw van tijdelijke woningen begint.

Het terrein in Bloemendaal wordt door het snoeien minder aantrekkelijk gemaakt voor vogels en andere dieren, waarmee de gemeente voldoet aan de zorgplicht Wet Natuurbescherming.

De locatie moet voor het voorjaar van 2021 bouwrijp worden gemaakt. Voor het kappen van bomen wordt binnenkort een kapvergunning aangevraagd. De gemeente stemt met een ecoloog af welke bomen behouden kunnen blijven en waar volgens de herplantplicht nieuwe bomen aangeplant worden. Uit het ecologisch rapport blijkt dat er geen beschermde diersoorten zijn op het terrein.

De bouw van de flexwoningen is omstreden. De Stichting Blekersveld Groen heeft aangekondigd juridische stappen tegen het bouwplan te ondernemen. In het nieuwe wijkje zouden veertig statushouders worden gehuisvest.