advies bezwaarschriftencommissie – bezwaar raadsbesluit

Posted on

Geachte heer De Geus en heer Valster,

Op 22 september 2020 heeft de bezwaarschriftencommissie uw bezwaar tegen het Raadsbesluit Huisvesting statushouders en sociale woningbouw, tijdens de beraadslaging behandeld. In deze mail ontvangt u informatie over de verdere voortgang van de procedure.

De commissie heeft een advies uitgebracht over het bezwaar
U vindt dit advies als bijlage bij deze mail. (download hier het advies)Als er nog andere partijen in de procedure betrokken zijn, dan krijgen ook zij het advies.

Het advies is nog geen besluit over uw bezwaarschrift
Het betreft echt een advies. Het college zal binnenkort een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Daarbij speelt het advies van de bezwaarschriftencommissie een belangrijke rol.

U krijgt eerdaags een aparte brief over de beslissing op uw bezwaarschrift
In die brief kunt u lezen welke beslissing er is genomen. Ook wordt daarin vermeld welke mogelijkheden u heeft als u het niet eens bent met het besluit.

Met vriendelijke groet,

R. Winkel