Participatie circus

Posted on

Beste Raadsleden,

Ik ontving een schrijven van de wethouder De roy van Zuydewijn, met de vraag of we willen participeren bij de kleur van de tegeltjes en de integratie van statushouders.
Ik vind het hondsbrutaal en getuigen van absoluut gebrek aan empathie, dat een wethouder eerst, om haar eigen falend beleid te verdoezelen, een volledige dorpskern buitenspel zet, door niet te participeren, zoals de gemeente in oktober 2016 had aangekondigd over de bestemming van het Blekersveld. Maar dan wel roept dat het heel belangrijk is dat dezelfde mensen haar andere probleem, te weten de integratie van de statushouders, voor haar op mogen lossen.
Het is schandalig hoe de gemeente Bloemendaal, zich in dit dossier opstelt en u laat zich als raad telkens weer buitenspel zetten. Riep de gehele raad pas geleden nog dat u zo trots was op de participatie bij project Vitaal Vogelenzang. In dezelfde vergadercyclus doet u niks aan een dwalend B&W, die u eigen kiezers volledig buitenspel zet en verloochend! Ik verwijs nog steeds naar de brief van 29 april waarin dezelfde wethouder ons als bewoners mededeelt dat de locatie ongeschikt is voor tijdelijke woningbouw!
Ik doe niet mee aan dit circus, en ondanks dat ik de statushouders een warm hart toe draag, vrees ik dat zij de koude douche gaan krijgen in plaats van een warm welkom in onze gemeente, die een rechtstreeks gevolg is van de aanpak van het  college van B&W en uw gebrek aan ballen om zaken te corrigeren en te zorgen dat alle burgers van de Bloemendaal gelijk behandeld worden!
Met vriendelijke groet,
[afzender bekend bij de redactie]