Angst voor openbaarmaking advies huisadvocaat van de gemeente Bloemendaal

Posted on4 Comments

In het schimmige en zeer dubieuze proces dat moet leiden tot woningbouw op het Blekersveld is weer een nieuw pareltje aan het dossier toegevoegd.

Bij brief van 13 januari 2021 heeft het bestuur van de stichting een WOB-verzoek bij het college neergelegd aangaande het door de huisadvocaat van de gemeente opgestelde advies over de kansen en risico’s van de ruimtelijke ordeningsprocedures die gevolgd kunnen worden om het Blekersveld te benutten als locatie voor (tijdelijke) woningbouw. Dit advies vormt immers de basis voor de door het college gekozen procedures in de uitgezette marsroute richting bouw.

Omdat de door het college gekozen weg nogal afwijkt van de reguliere procedures die de wetgever heeft opgesteld (geen participatie bij locatiekeuze, geen enkel draagvlak voor de bouwplannen, knippen in twee bouw tranches ter voorkoming van het doorlopen van de daarvoor geldende RO procedures en de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage en het ontkennen dat de bouw gezien moet worden als een stedelijke ontwikkeling) zijn door onze advocaat kritische kanttekeningen geplaatst bij de door het college aan uw raad voorgestelde procedure. Hij kwam tot de conclusie dat de keuze is gebaseerd op juridisch drijfzand!

Toen bleek dat herhaalde verzoeken van raadsleden tot openbaarmaking niet zouden worden gehonoreerd en dat de raad aan deze weigering geen consequenties zou verbinden, hebben wij de handschoen maar opgepakt. In het kader van de van de Wet openbaarheid van bestuur is verzocht om toezending van het advies. Maar …………. u raadt het al, ook ons verzoek werd niet ingewilligd. Wat zou er toch instaan dat noch de raadsleden noch wij kennis mogen nemen van het advies. Het maakt ons als bestuur natuurlijk alleen maar nog nieuwsgieriger!!!.

4 thoughts on “Angst voor openbaarmaking advies huisadvocaat van de gemeente Bloemendaal”

  1. In de Gemeente Bloemendaal is alles wat besproken word in de raad geheim. Ook als achteraf kan zo maar iets geheim worden verklaard. BM Roest speelt hier een belangrijke rol in. Terwijl je van de BM juist mag verwachten dat deze dicht bij zijn bewoners staat.

  2. In de Gemeente Bloemendaal is alles wat besproken word in de raad geheim. Ook achteraf kan zo maar iets geheim worden verklaard. BM Roest speelt hier een belangrijke rol in. Terwijl je van de BM juist mag verwachten dat deze dicht bij zijn bewoners staat.