WOB verzoek advies huisadvocaat inzake Blekersveld

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

 

Onderwerp: WOB verzoek ter verkrijging van het door de huisadvocaat van de gemeente Bloemendaal uitgebrachte advies inzake bebouwing van het Blekersveld te Overveen

Overveen, 13 januari 2021

 

Geacht college,

In de briefwisseling van 17 augustus 2020, zaaknummer 2020002812, van uw college met de raadsleden wordt, gewag gemaakt van het vragen van advies aan de huisadvocaat met betrekking tot de te volgen procedures benodigd voor het realiseren van tijdelijke huisvesting op het Blekersveld. Uit uitlatingen van raadsleden hierover in het vervolgproces weten wij dat dit advies ook is uitgebracht.
Met betrekking tot onze voorbereiding van verdere (juridische) vervolgstappen tegen de komst van woningbouw, doen wij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een beroep op u om een kopie van het advies van de huisadvocaat voor 31 januari 2021 aan onze stichting beschikbaar te stellen.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                  Gert Valster, secretaris

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877