College spreekt zich weer tegen

Posted on

Is het weer onjuiste of onvolledige informatie richting de raad?

Tijdens de commisievergadering grondgebied van dinsdag 12 januari 2021, verteld wethouder Henk Wijkhuisen dat de tijdelijke woningen toch in twee tranches gebouwd gaan worden, Want zo stelt hij:, “We zullen een omgevingsvergunning aanvragen voor 30 woningen.”

 

Dit terwijl Wethouder de Roy van Zuidewijn in de raadsvergadering van 17 december 2020 toch heeft aangegeven dat ze voor 60 woningen tegelijkertijd gaan.

Snapt u het nog?

Wij niet meer! Duidelijk is dat het college het ook niet meer weet. Maar ondertussen gaat het college  rustig door de Bloemendaalse gemeenteraad onjuist en onvolledig te informeren over het onderwerp Blekersveld.