Wie liegt wie nu voor?

Posted on

Vandaag kregen wij namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een reactie van de Omgevingsdienst Noord Holland Noord op het door ons bestuur gedane verzoek tot handhaving (zie
brief). Hieruit blijkt dat de aanvrager van de vergunning Wet natuurbescherming voor de tijdelijke woningbouw, i.c. Jan Snel BV, de liggende aanvraag heeft aangevuld met de werkzaamheden in het
kader van bodemsanering.


Jan Snel gaat er kennelijk vanuit dat de 30 tijdelijke woningen gewoon mogen worden gebouwd. Wij vragen ons dan af hoe dit zich verhoudt met de mededeling van wethouder De Roy van Zuidewijn in de
Commissie Samenleving van 22 juni 2022, dat de tijdelijke woningen zijn afbesteld!