Wethouder Van Rijnberk: “Wij willen rekening houden met belangen van de buurt, maar geen concessies doen aan het woningbouwprogramma.”

Posted on

Uit het Haarlemsdagblad:

Bloemendaal wil meer bouwen voor kleine portemonnee

Als het aan wethouder Ton van Rijnberk (D66, wonen) ligt, kiest Bloemendaal de komende jaren voor een krachtig en consequent woonbeleid. ,,We moeten in Bloemendaal dringend investeren in sociale woningbouw en middeldure huur- en koopwoningen. Daaraan is een groot tekort.’’

Volgens Van Rijnberk stuiten veel bouwplannen op weerstand van omwonenden, waardoor ze vervolgens worden afgeschoten door de raad. ,,Wij willen rekening houden met belangen van de buurt, maar geen concessies doen aan het woningbouwprogramma. Alleen dan kan in Bloemendaal het benodigde aantal woningen worden gebouwd.’’

Dat is klare taal van de wethouder. De totale Bloemendaalse bouwopgave voor de periode 2011 – 2020 bedraagt 853 woningen. Dit is gemiddeld 85 woningen per jaar. En dan hebben we het niet over miljoenenvilla’s, maar sociale huurwoningen, middeldure woningen (huur of koop) en appartementen.

Bloemendaal is een populaire woningmarkt, maar niet voor mensen met weinig geld. Veel sociale woningbouw is er niet in de gemeente, slechts 16 procent, terwijl dit landelijk gezien op gemiddeld 30 procent ligt. Ontwikkelaars bouwen voor rendement en wagen zich doorgaans niet aan de bouw van goedkope of middeldure woningen, terwijl er wel veel vraag naar is. ,,Sociale woningbouw neerzetten gaat niet vanzelf’’, stelt Van Rijnberk. ,,Daarbij hebben we de hulp van een ontwikkelaar nodig.’’ Hij constateert dat de animo niet groot is. ,,Daarom willen wij voortaan eisen stellen die in bestemmingsplannen worden vastgelegd.’’

Bloemendaal heeft de ambities en doelstellingen op gebied van wonen vervat in de Woonvisie 2018 – 2022, die vandaag in de commissie samenleving wordt besproken. De uitgangspunten zijn doorgesproken met belanghebbenden zoals woningcorporaties.

Volgens de wethouder is het een belangrijk stuk, want als de raad de visie aanneemt heeft dit ook consequenties. ,,Veel bouwplannen stuiten op weerstand in de buurt. Natuurlijk mogen omwonenden meedenken, maar als alles weer van tafel verdwijnt, schieten we niet op.’’ De raad moet dus stevig in de schoenen staan, vindt Van Rijnberk. ,,Je kunt als raad niet roepen dat de gemeente moet zorgen voor woningen en vervolgens bij bouwplannen tegenstemmen. Geen slappe knieën dus, anders kun je niet besturen.’’

Ook de afkoopregeling gaat op de helling. Ontwikkelaars riepen te makkelijk dat geen enkele corporatie bereid was een stukje sociale woningbouw voor haar rekening te nemen en kochten de verplichting af. Van Rijnberk: ,,Helemaal afschaffen is geen optie. Corporaties willen geen versnipperd bezit van hier en daar een paar woningen. Ze zijn wel geïnteresseerd in een project met minimaal vijf of zes woningen.’’

Op dit moment kunnen initiatiefnemers de verplichte bouw van sociale huurwoningen afkopen bij plannen tot 18 woningen. Het college wil dat verlagen naar 15 woningen. Daarnaast wordt voorgesteld dat een ontwikkelaar pas een beroep mag doen op de afkoopregeling, als hij kan aantonen dat er geen corporatie is die het verplichte aandeel sociale huurwoningen van de ontwikkelaar wil afnemen.

Bloemendaal streeft naar een mix van alle woningtypen en in de dorpen. Maar elk dorp heeft zijn eigen karakter, waardoor het woningaanbod per dorpskern behoorlijk kan verschillen. Zo zijn in Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal-dorp de huizen gemiddeld groter en duurder dan in Bennebroek en Vogelenzang