VVD wil af van sociale huurwoningen in Reinwaterpark Overveen

Posted on

Uit het haarlemdagblad:

Er is flinke discussie in de gemeenteraad Bloemendaal over de komst van sociale woningbouw op Reinwaterpark in Overveen.

Het oude terrein van waterleverancier PWN aan de Zeeweg is aangekocht door ontwikkelaar Cobraspen, die er graag woningen wil neerzetten.

Probleem is dat de plek tegen kwetsbaar natuurgebied aanligt en dat op het terrein een aantal waterwinningsmonumenten staat, zoals een voormalig pompgebouw, machinegebouw, filtergebouw, een watertoren en ’reinwaterkelders’.

Er mag alleen maar in de bestaande bebouwing iets worden gerealiseerd, dus in of op wat er nu staat. Dat is een fikse uitdaging voor de ontwikkelaar, die bovendien rekening moet houden met de voorwaarde van de gemeente Bloemendaal om op het terrein een derde sociale woningbouw te realiseren.

Er ligt een voorlopig ontwerp dat deze week in de commissie grondgebied van Bloemendaal is besproken. Het ontwerp gaat uit van zo’n 74 woningen totaal, waarvan 20 sociale huurwoningen in reinwaterkelder drie. Die ligt onder de grond tegen Middenduin aan, zodat een verdieping onder het maaiveld komt te liggen.

’Hobbitwoningen’, aldus de VVD, die het maar niks vindt. De liberalen gaat het vooral om het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, de monumentale gebouwen. Prima om daar woningen in te maken, maar hoe minder hoe liever. Volgens de VVD is de grond te duur voor sociale woningbouw. ,,Dit is een van de mooiste plekken van onze gemeente. Hier kun je niet goedkoop bouwen en wonen.’’ Bovendien vindt de fractie dat ’’er voldoende sociale huurwoningen in de gemeente zijn gerealiseerd.’’

,,Door Bennebroek vol te plempen met honderden woningen’’, reageerde Hart voor Bloemendaal.

CDA, PvdA, GroenLinks, Hart voor Bloemendaal en D66 houden vast aan sociale woningbouw op het terrein, maar waar is punt van discussie.

GroenLinks voelt niets voor de reinwaterkelder, omdat ’’daarvoor een duin afgegraven moet worden en de plek tegen Middenduin aanligt.’’

Liberaal Bloemendaal vindt de bebouwing sowieso niks en wil het plan liever uitstellen. Daar voelen andere fracties niets voor. De ontwikkeling van het terrein loopt al jaren en er moet nu een volgende stap worden gezet.

De discussie wordt voortgezet in de raad van 8 maart