Alleen Blekersveld is nog over.

Posted on

Uit het Haarlemsdagblad

Kun je goedkoop wonen in Bloemendaal?

Sociale woningbouw in Bloemendaal? Het is er, al moet je de woningen met een lampje zoeken. Veel is het niet: 16 procent van de woningen in de gemeente behoort tot de sociale sector. Landelijk is dat gemiddeld zo’n 30 procent, dus twee keer zo veel.

Bloemendaal en goedkoop wonen, klinkt als vloeken in de kerk. Toch zijn er ook in deze gemeente mensen met een smalle beurs die er wonen en willen blijven wonen. Er is een schreeuwend tekort aan huizen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen die naar een appartement willen.

Goedkoop bouwen ligt moeilijk in Bloemendaal. De grond is duur en schaars. Bovendien is de raad niet eensgezind wat betreft bouwen voor mensen met minder geld. De afgelopen tijd zijn allerlei mogelijke bouwlocaties afgeschoten door de gemeenteraad, ook omdat omwonenden dwars lagen die het groen in hun buurt willen behouden.

De recente Woonvisie van wethouder Ton van Rijnberk (D66, wonen) waarin klip en klaar staat dat Bloemendaal meer aandacht moet geven aan bouwen voor niet-villabewoners en het afkopen van sociale woningbouw lastiger wordt gemaakt, is doorgeschoven naar de lange termijn. Kortom: er zit geen schot in.

PvdA-raadslid Henk Schell, groot pleitbezorger van bouwen in de sociale sector, ergert zich er groen en geel aan. ,,Zodra het woord sociale woningbouw valt, krijgen mijn collega’s slappe knieën en stemmen tegen. Want de buurt ziet het niet zitten. Ja, zo komt er nooit iets van de grond. Alle plannen worden doorgeschoven als een hete aardappel. Sociale huurwoningen zijn broodnodig en we moeten het lef hebben die te realiseren.’’

Dat is ook het pleidooi van Paul Vreke, directeur van Brederode Wonen, die met Pré Wonen de sociale huurwoningen in de vijf dorpen van Bloemendaal beheert. ,,Een gemeente moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Een eenzijdige samenstelling is niet goed’’, vindt hij.

Toen Vreke vier jaar geleden kwam te werken in Bloemendaal, trof hij een gemeente waarin sociale woningbouw een ondergeschoven kind was. ,,Veel politieke fracties interesseerde het niet. Sommigen zeiden: laat mensen die goedkoop willen wonen maar iets in de regio zoeken, in Haarlem of Velsen. Hier is niks.’’

Nog steeds moet Vreke afrekenen met vooroordelen. ,,Zoals het belachelijke argument dat sociale woningbouw afbreuk doet aan een buurt. Daar kan ik erg boos over worden. Daarmee zeg je in feite dat sociale huurders niet deugen.’’

Het besef dat ook mensen met minder geld recht hebben op een woning begint te groeien, vindt Vreke. ,,Maar dan komen we meteen bij het volgende probleem: de buurt. Bij alle geopperde locaties voor sociale woningbouw zijn omwonenden in opstand gekomen. De raad moet dan de knoop doorhakken en kiezen tussen algemeen maatschappelijk belang en het belang van de buurt.’’

Van de vijf locaties die de gemeente had aangedragen voor sociale woningbouw zijn er inmiddels vier weer van tafel. Alleen Blekersveld in Overveen (een groenstrook langs de Randweg) is nog over, maar ook daar is de animo bij de buurt voor de komst van woningen niet groot. Ook de komst van sociale huurwoningen op het oude PWN-terrein staat ter discussie.

Vreke: ,,Volgens mij ziet de politiek wel in dat mensen met minder geld moeten kunnen wonen in Bloemendaal. Het wordt genoemd in verkiezingsprogramma’s. Maar in de vertaling naar de uitvoering blijkt het lastig te zijn om de stem van de buurt te negeren.’’

Vreke zou graag zien dat de gemeente de nadruk legt op het bouwen van sociale huurwoningen, in plaats van middeldure koop- of huurwoningen. ,,Aan die laatste groep is ook behoefte, maar die kunnen we zelf leveren. Als er bijvoorbeeld een plan ligt voor 100 woningen, maak er dan allemaal sociale sector van met huren van maximaal 710 euro. Dat geeft mij de ruimte om 50 huurwoningen elders uit onze voorraad op te waarderen tot middeldure huurwoningen boven de 710 euro. We hebben namelijk een aantal woningen die we nu kunstmatig beneden de 710 euro houden, maar waarvoor we 900 euro kunnen vragen gezien de kwaliteit.’’

Ontwikkelaars maken nu veelvuldig gebruik van de mogelijkheid sociale woningbouw af te kopen. Vreke vindt het een prima idee om dit lastiger te maken, maar van helemaal afschaffen is hij geen voorstander. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat een ontwikkelaar bij een plan voor tien woningen er niet veel voor voelt om er een sociale huurwoning tussen te zetten. Ook wij zitten daar niet op te wachten. We moeten dan voor één woning in de Vereniging van Eigenaren. Dat kost tijd en geld.’’

Sociale woningbouw realiseren blijft moeilijk, maar er is een hele lichte kentering gaande, constateert Vreke. ,,De bereidheid om na te denken over wonen voor mensen met weinig geld is iets groter geworden. De afweging van verschillende belangen blijft lastig, maar volgens mij zit je juist daarvoor in de raad.’’

Dat is raadslid Schell met hem eens. ,,Je moet consequent zijn. De raad kan niet roepen dat er van alles gebouwd moet worden en er niet voor gaan als het op de uitvoering aankomt.’’