HD: Komt er een verbinding tussen Westelijke Randweg en Zeeweg?

Posted on

Bron; Haarlems Dagblad |Henk Geist

Hij staat weer op de agenda, een nieuwe verbinding tussen de Westelijke Randweg en de Zeeweg. Een variant via de Dompvloedslaan in Overveen met een tunnel onder het duingebied geniet de voorkeur van de verantwoordelijk wethouders in vier betrokken gemeenten. Daarmee is echter nog lang niet gezegd dat die er ook komt.

De variant kwam naar voren in een overleg ’met de benen op tafel’, op initiatief van Haarlem en Bloemendaal. Vier wethouders uit Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlem doen daar aan mee in het kader van de gezamenlijke Bereikbaarheidsvisie voor Zuid-Kennemerland. De verbinding tussen Randweg en Zeeweg vormt een knelpunt in de afwikkeling van het strandverkeer.

Klimaatverandering

De stroom auto’s richting Zandvoort is groeiende. Dat komt onder meer doordat Zandvoort als Amsterdam Beach aan de man wordt gebracht, door een toenemend aantal evenementen aan zee en op het circuit, met mogelijk een toekomstig gebruik voor Formule 1, en door een toename van het aantal zomerse dagen als gevolg van klimaatverandering. Maar ook woon-werkverkeer speelt een rol in het regelmatig dichtslibben van de huidige routes naar de kust.

Omdat er geen goede doorstroommogelijkheid is naar de Zeeweg staat te veel verkeer stil op de wegen in Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. Dat zet de leefbaarheid in de omringende buurten onder druk en dat zal alleen maar toenemen, is de verwachting. Daarvoor moet een oplossing worden gevonden.

Zolder

Vorig jaar hebben de vier wethouders elkaar al getroffen en voor deze week stond er ook weer een bijeenkomst met raadsleden op de agenda op de zolder van het Heemsteedse raadhuis. Die werd echter afgeblazen, omdat de verkiezingen eraan komen. Het is aan de raden in nieuwe samenstelling om mee te denken over de oplossing voor het strandverkeer.

Op de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat de oplossing via de Dompvloedslaan een variant is waar de vier wethouders zich in kunnen vinden. De afslag wordt vanaf ongeveer de Bloemendaalseweg in de vorm van een tunnel doorgetrokken naar de rotonde aan het begin van de Zeeweg. Welke kosten aan deze variant zijn verbonden is onduidelijk. Deze oplossing is al eens eerder aangedragen, maar werd toen door de gemeente Bloemendaal als onmogelijk betiteld.

Deze variant maakt ook de zogeheten Velserboog noodzakelijk, de verbinding tussen de Randweg en A9 ten noorden van Velserbroek. Zo ontstaat er een ring voor het doorgaande verkeer. De Kennemertunnel onder het Spaarne in het verlengde van de Schipholweg maakt de ring compleet.

Vrije busbanen

De huidige routes naar de kust, zoals via de Zijlweg, Julianalaan of Bloemendaalseweg kunnen dan worden afgewaardeerd met een verbetering van de leefomgeving als resultaat. Ook het verkeer door de Haarlemse binnenstad wordt zo ontlast. Op korte termijn kunnen vrije busbanen soelaas bieden, menen de wethouders. De bus kan via een wisselstrook tegen de spits in over de Zeeweg gaan rijden of naast de Zandvoortselaan kan een busbaan komen.