Waar komt die vervuiling op het blekersveldgroen nou vandaan?

Posted on

We lezen in het verkennend bodemonderzoek van BK

Dat lijkt toch een beetje slordig als ik binnen 10 minuten deskresearch erachter kom dat dit stukje grond vroeger in gebruik was als vuilstort en later als gronddepot van de gemeente Bloemendaal. En dan wordt er tevens gesteld in dit rapport dat voorgaande rapporten niet volgens de norm waren ingestoken. Ook dit rapport rammelt dus.

Minder stortplaatsen voor afval in Bloemendaal van 15 februari 1955 geeft aan dat er een stortplaats was op de Dompvloedslaan

In het stuk “Bloemendaal acht verbinding bij Orionweg onaanvaarbaar en zelfs verwerpelijk van 18 februari 1955 staat dat het aan de Willem de Zwijgerlaan ligt.

De stort wordt in 1957 gesloten

In het blad Ons Bloemendaal  wordt in 1996 verwezen naar de zware industrie van Bloemendaal

En dan natuurlijk de foto van de deels legale en deels illegale stort van grond van gemeente Bloemendaal in 2003. Waarom zou die grond nou afgedekt zijn in folie?

Volgens Wethouder de Roy van Zuidewijn in de commissievergadering van 22 oktober 2020 zijn er wat monsters genomen uit de zandwal en waren die niet vervuild. Nou zijn ingenieurs meestal redelijk precies en melden ze keurig waar ze hebben geboord. De zandwal van gestorte grond die te slecht is om onder wegen te leggen is in het groen ingetekend.

In het tweede rapport ziet dat er zo uit

We kunnen dus weer concluderen dat wethouder de Roy van Zuidewijn zaken verdraaid en liegt!

En ondertussen maar doorgaan met het vernielen van al het natuurschoon op het Blekersveld! Raadsleden van Bloemendaal stop het College in het vernielen van de natuur, nu jullie de kosten van deze hele sarnering niet kennen, wetende dat dit een vuilstort is geweest en dat de gemeente hier ook nog illegaal grond heeft gestort.(althans meer dan dat ze aan de provincie heeft opgegeven.)