HD: ’College ligt op ramkoers’: Bloemendaalse politiek ontevreden over optreden wethouder bij Blekersveld

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad

Politieke partijen in Bloemendaal hebben geen goed woord over voor de wijze waarop het college van B en W omgaat met de omwonenden van Blekersveld.

Met het snoeien van het groen op het terrein, terwijl er geen formeel besluit is genomen om de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders, ligt wethouder Henk Wijkhuisen volgens Rob Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) op ’ramkoers’ met de omwonenden. ,,Het is een wijze van handelen die tegenstellingen verergert”, aldus Wim Brussaard (VVD). Maandag is tot verontwaardiging van de omwonenden begonnen met werkzaamheden op het terrein.

Slewe vroeg zich tijdens de commissie Grondgebied af waarom er anders met deze inwoners van de gemeente wordt omgegaan dan met de bewoners van de Zomerzorglaan. Daar wilde het college begin dit jaar tijdelijke woningen voor statushouders neerzetten. Dat plan werd geschrapt na felle tegenstand van bewoners.

Ook andere partijen vinden dat het college kansen laat liggen om met omwonenden te kijken wat wel en niet kan op het terrein. De communicatie en participatie met de buurt is volgens hun niet goed aangepakt.

De discussie moet daarbij niet gaan over de vraag of, maar hoe er gebouwd kan vinden”, vindt Harold Koster (PvdA). Blekersveld is volgens hem een van de weinige overgebleven locaties voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Daarbij moet wel goed gekeken worden in hoeverre de bodemverontreiniging onder het terrein gevaarlijk is.

Alleen Arie Goote (VDB) ziet niets in blijven praten met de omwonenden. ,,Als ze vinden dat er helemaal niets mag, zoals we steeds horen, dan kunnen we daar moeilijk mee blijven praten.” Brussaard denkt dat de tijdelijke woningen overbodig zijn. ,,Als de woningcorporaties hun plichten nakomen, dan zijn tijdelijke woningen helemaal niet nodig.”